EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:368:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 368, 23 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 368

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
23 december 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1969/2006 van de Raad van 19 december 2006 tot vaststelling, voor het visseizoen 2007, van de oriëntatieprijzen en de communautaire productieprijzen voor bepaalde visserijproducten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 104/2000

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1970/2006 van de Commissie van 22 december 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

6

 

 

Verordening (EG) nr. 1971/2006 van de Commissie van 22 december 2006 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 januari 2007

8

 

 

Verordening (EG) nr. 1972/2006 van de Commissie van 22 december 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

11

 

 

Verordening (EG) nr. 1973/2006 van de Commissie van 22 december 2006 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

13

 

*

Verordening (EG) nr. 1974/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

15

 

*

Verordening (EG) nr. 1975/2006 van de Commissie van 7 december 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad met betrekking tot de toepassing van controleprocedures en van de randvoorwaarden in het kader van de steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling

74

 

*

Verordening (EG) nr. 1976/2006 van de Commissie van 20 december 2006 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2204/2002, (EG) nr. 70/2001 en (EG) nr. 68/2001, wat de verlenging van de geldigheidsduur betreft ( 1 )

85

 

*

Verordening (EG) nr. 1977/2006 van de Commissie van 21 december 2006 houdende aanpassing van Verordening (EG) nr. 1201/2006 tot vaststelling van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens voor het verkoopseizoen 2006/2007

87

 

*

Verordening (EG) nr. 1978/2006 van de Commissie van 22 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 448/2001 wat de verslaglegging over de intrekkingsprocedures en het hergebruik van de ingetrokken bijdragen betreft

89

 

*

Verordening (EG) nr. 1979/2006 van de Commissie van 22 december 2006 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor uit derde landen ingevoerde conserven van paddenstoelen

91

 

*

Verordening (EG) nr. 1980/2006 van de Commissie van 20 december 2006 tot vaststelling van overgangsmaatregelen tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2076/2002 en de Beschikkingen 2001/245/EG, 2002/928/EG en 2006/797/EG met betrekking tot het voortgezette gebruik van bepaalde werkzame stoffen die niet zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, wegens de toetreding van Bulgarije ( 1 )

96

 

*

Verordening (EG) nr. 1981/2006 van de Commissie van 22 december 2006 tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat het communautaire referentielaboratorium voor genetisch gemodificeerde organismen betreft ( 1 )

99

 

*

Richtlijn 2006/142/EG van de Commissie van 22 december 2006 tot wijziging van bijlage III bis bij Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, die de lijst bevat van de ingrediënten die in elk geval op de etikettering van levensmiddelen moeten worden vermeld ( 1 )

110

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Beschikking 2005/217/EG van de Commissie van 19 mei 2004 betreffende de staatssteun van Denemarken aan TV2/Danmark ( PB L 85 van 23.3.2006 )

112

 

 

 

*

Bericht aan de lezers(zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top