Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:365:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 365, 21 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 365

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
21 december 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1909/2006 van de Raad van 18 december 2006 tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2042/2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op televisiecamerasystemen uit Japan

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1910/2006 van de Raad van 19 december 2006 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van televisiecamerasystemen van oorsprong uit Japan naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1911/2006 van de Raad van 19 december 2006 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van oplossingen van ureum en ammoniumnitraat uit Algerije, Belarus, Rusland en Oekraïne naar aanleiding van een nieuw onderzoek overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96

26

 

 

Verordening (EG) nr. 1912/2006 van de Commissie van 20 december 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

50

 

*

Verordening (EG) nr. 1913/2006 van de Commissie van 20 december 2006 houdende bepalingen voor de toepassing van het agromonetaire stelsel voor de euro in de landbouwsector en tot wijziging van bepaalde verordeningen

52

 

*

Verordening (EG) nr. 1914/2006 van de Commissie van 20 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de Raad houdende vaststelling van specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee

64

 

*

Verordening (EG) nr. 1915/2006 van de Commissie van 18 december 2006 tot voortzetting van het voorafgaande toezicht op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit bepaalde derde landen

76

 

*

Verordening (EG) nr. 1916/2006 van de Commissie van 18 december 2006 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde soorten vis en visserijproducten van oorsprong uit Albanië

78

 

*

Verordening (EG) nr. 1917/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1342/2003 van de Commissie houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst

82

 

*

Verordening (EG) nr. 1918/2006 van de Commissie van 20 december 2006 inzake de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor olijfolie van oorsprong uit Tunesië

84

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Beschikking van de Raad van 19 december 2006 om de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur ook na 1 januari 2007 aan de Republiek El Salvador toe te kennen

86

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

2006/979/GBVB
Besluit EUPM/1/2006 van het Politiek en Veiligheidscomité van 5 december 2006 tot verlenging van het mandaat van het hoofd van de missie/directeur van politie van de Politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina (BiH)

87

 

*

2006/980/GBVB
Besluit EUPT/2/2006 van het Politiek en Veiligheidscomité van 12 december 2006 tot verlenging van het mandaat van het hoofd van het planningsteam van de EU (EUPT Kosovo) met betrekking tot een mogelijke EU-crisisbeheersingsoperatie op het gebied van de rechtsstaat en eventueel op andere gebieden in Kosovo

88

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 van de Raad ( PB L 46 van 17.2.2004 )

89

 

 

 

*

Bericht aan de lezers(zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top