Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:355:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 355, 15 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 355

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
15 december 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1839/2006 van de Raad van 28 november 2006 betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomst die door de Europese Gemeenschap is gesloten naar aanleiding van onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de GATT 1994, houdende wijziging en aanvulling van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1840/2006 van de Raad van 11 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 74/2004 tot instelling van een definitief compenserend recht op katoenhoudend beddenlinnen uit India

4

 

 

Verordening (EG) nr. 1841/2006 van de Commissie van 14 december 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

6

 

 

Verordening (EG) nr. 1842/2006 van de Commissie van 14 december 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

8

 

 

Verordening (EG) nr. 1843/2006 van de Commissie van 14 december 2006 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

12

 

 

Verordening (EG) nr. 1844/2006 van de Commissie van 14 december 2006 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

14

 

*

Verordening (EG) nr. 1845/2006 van de Commissie van 13 december 2006 tot vaststelling van een verbod op de visserij op haring in ICES-zone V b, VI aN (EG-wateren), VI b door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

17

 

*

Verordening (EG) nr. 1846/2006 van de Commissie van 13 december 2006 tot vaststelling van een verbod op de visserij op makreel in ICES-zone II a (niet-EG-wateren), V b (EG-wateren), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

19

 

*

Verordening (EG) nr. 1847/2006 van de Commissie van 13 december 2006 tot aanpassing van bepaalde horizontale verordeningen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

21

 

*

Verordening (EG) nr. 1848/2006 van de Commissie van 14 december 2006 betreffende onregelmatigheden in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en terugvordering van bedragen die in dat kader onverschuldigd zijn betaald, alsmede de organisatie van een informatiesysteem op dit gebied en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 595/91 van de Raad

56

 

*

Verordening (EG) nr. 1849/2006 van de Commissie van 14 december 2006 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2032/2003 inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma ( 1 )

63

 

*

Verordening (EG) nr. 1850/2006 van de Commissie van 14 december 2006 betreffende de wijze van certificering van hop en hopproducten

72

 

*

Verordening (EG) nr. 1851/2006 van de Commissie van 14 december 2006 houdende wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 ten aanzien van de opname van conventionele voedermiddelen tijdens de transhumanceperioden

88

 

 

Verordening (EG) nr. 1852/2006 van de Commissie van 14 december 2006 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 935/2006

89

 

 

Verordening (EG) nr. 1853/2006 van de Commissie van 14 december 2006 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 936/2006

90

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 28 november 2006 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Argentijnse Republiek betreffende de wijziging van de concessies die zijn vervat in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Gemeenschap

91

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Argentijnse Republiek betreffende de wijziging van de concessies die zijn vervat in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Gemeenschap

92

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 14 december 2006 tot wijziging van Beschikking 2006/698/EG wat de verlenging van de toepassingsperiode betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 5783)  ( 1 )

95

 

*

Beschikking van de Commissie van 14 december 2006 houdende onttrekking aan communautaire financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, hebben verricht (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 5993)

96

 

*

Besluit van de Commissie van 14 december 2006 met betrekking tot de voortzetting in 2007 van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor teeltmateriaal en plantgoed van Prunus domestica L. en Malus Mill. op grond van Richtlijn 92/34/EEG van de Raad, waarmee in 2003 en 2004 een aanvang is gemaakt

103

 

*

Besluit van de Commissie van 14 december 2006 met betrekking tot de voortzetting in 2007 van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor teeltmateriaal en plantgoed van Asparagus officinalis L. op grond van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, waarmee in 2005 een aanvang is gemaakt ( 1 )

104

 

*

Beschikking van de Commissie van 14 december 2006 tot wijziging van aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 wat betreft bepaalde inrichtingen in de vlees-, de vis- en de melksector in Polen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6498)  ( 1 )

105

 

*

Beschikking van de Commissie van 14 december 2006 tot goedkeuring van de rekeningen van bepaalde betaalorganen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven over het begrotingsjaar 2003 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6506)

107

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top