Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:272:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 272, 03 oktober 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 272

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
3 oktober 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1458/2006 van de Commissie van 2 oktober 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1459/2006 van de Commissie van 28 september 2006 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die betrekking hebben op het overleg over passagiersvervoertarieven bij geregelde luchtdiensten en op de toekenning van landings- en starttijden op luchthavens

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1460/2006 van de Commissie van 2 oktober 2006 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1227/2000 ten aanzien van een overgangsregeling voor de definitieve toewijzingen voor de herstructurering en omschakeling van wijngaarden

9

 

*

Verordening (EG) nr. 1461/2006 van de Commissie van 29 september 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme

11

 

*

Verordening (EG) nr. 1462/2006 van de Commissie van 2 oktober 2006 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

13

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Beschikking van de Raad van 25 september 2006 waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd tot toepassing van een bijzondere maatregel die afwijkt van artikel 5, lid 6, en artikel 11, onder A, punt 1, onder b), van Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting

15

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 29 september 2006 inzake verlening van beperkte communautaire erkenning aan het „Polish Register of Shipping” (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 4107)  ( 1 )

17

 

*

Beschikking van de Commissie van 29 september 2006 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor het jaar 2006 aan communautaire referentielaboratoria op het gebied van voeder- en levensmiddelencontroles (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 4277)

18

 

*

Beschikking van de Commissie van 29 september 2006 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor een in de lidstaten uit te voeren basisonderzoek naar de prevalentie van salmonella bij kalkoenen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 4308)

22

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 957/2006 van de Commissie van 28 juni 2006 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur en wijziging van Verordening (EEG) nr. 48/90 ( PB L 175 van 29.6.2006 )

27

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top