EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:236:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 236, 31 augustus 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 236

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
31 augustus 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1288/2006 van de Raad van 25 augustus 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 367/2006 tot instelling van een definitief compenserend recht op polyethyleentereftalaatfolie (PET-folie) uit India naar aanleiding van een herzieningsonderzoek op grond van artikel 18 van Verordening (EG) nr. 2026/97, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1676/2001 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van polyethyleentereftalaatfolie (PET-folie) uit onder andere India

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1289/2006 van de Raad van 25 augustus 2006 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op de invoer van bepaalde „side-by-side”-koelkasten uit de Republiek Korea

11

 

 

Verordening (EG) nr. 1290/2006 van de Commissie van 30 augustus 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

18

 

*

Verordening (EG) nr. 1291/2006 van de Commissie van 30 augustus 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 795/2004 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad

20

 

*

Verordening (EG) nr. 1292/2006 van de Commissie van 30 augustus 2006 tot vaststelling van een verbod op de visserij op kabeljauw in de ICES-deelgebieden I en II (Noorse wateren) door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

22

 

*

Verordening (EG) nr. 1293/2006 van de Commissie van 30 augustus 2006 tot vaststelling van een verbod op de visserij op zeeduivel in ICES-deelgebied IV (Noorse wateren) door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren

24

 

*

Verordening (EG) nr. 1294/2006 van de Commissie van 30 augustus 2006 tot vaststelling van een verbod op de visserij op torsk in ICES-deelgebied IV (Noorse wateren) door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren

26

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 24 augustus 2006 betreffende de digitalisering en online-toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring

28

 

*

Beschikking van de Commissie van 25 augustus 2006 houdende principiële erkenning dat de dossiers die zijn ingediend voor grondig onderzoek met het oog op eventuele opneming van chromafenozide, halosulfuron, tembotrion, valifenal en courgettegeelmozaïekvirus — zwakke stam in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad, volledig zijn (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3820)  ( 1 )

31

 

 

Bij de algemene begroting van de Europese Unie te voegen documenten

 

*

Eerste gewijzigde begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) voor 2006

34

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1285/2006 van de Commissie van 29 augustus 2006 tot opening van de procedure voor de toewijzing van uitvoercertificaten voor kaas die in 2007 in het kader van bepaalde GATT-contingenten naar de Verenigde Staten van Amerika mag worden uitgevoerd ( PB L 235 van 30.8.2006 )

35

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top