Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:189:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 189, 12 juli 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 189

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
12 juli 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1051/2006 van de Commissie van 11 juli 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1052/2006 van de Commissie van 11 juli 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2222/2000 houdende financiële uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (Sapard) ( 1 )

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1053/2006 van de Commissie van 11 juli 2006 houdende tiende wijziging van Verordening (EG) nr. 1763/2004 van de Raad tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY)

5

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 19 juni 2006 tot benoeming van de helft van de leden van de raad van bestuur van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

7

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 10 juli 2006 tot wijziging van aanhangsel A van bijlage VIII bij de Toetredingsakte van 2003 wat bepaalde inrichtingen in de melksector in Letland betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3084)  ( 1 )

9

 

*

Beschikking van de Commissie van 11 juli 2006 tot wijziging van aanhangsel B bij bijlage IX bij de Toetredingsakte van 2003 wat bepaalde inrichtingen in de vleessector in Litouwen betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3115)  ( 1 )

12

 

 

Conferentie van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten

 

*

Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van 22 juni 2006 houdende benoeming van een rechter bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen

15

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit 2006/482/GBVB van de Raad van 10 april 2006 betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Turkije tot vaststelling van een kader voor de deelname van de Republiek Turkije aan de crisisbeheersingsoperatie van de Europese Unie

16

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Turkije waarbij een kader wordt vastgesteld voor de deelname van de Republiek Turkije aan de crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie

17

 

*

Besluit 2006/483/GBVB van de Raad van 11 juli 2006 houdende uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/852/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Ivoorkust

23

 

*

Besluit 2006/484/GBVB van de Raad van 11 juli 2006 tot uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/694/GBVB betreffende aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY)

25

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top