EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:134:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 134, 20 mei 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 134

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
20 mei 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen tegen president Loekasjenko en bepaalde functionarissen van Belarus

1

 

 

Verordening (EG) nr. 766/2006 van de Commissie van 19 mei 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

12

 

*

Verordening (EG) nr. 767/2006 van de Commissie van 19 mei 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1081/1999 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor stieren, koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen

14

 

*

Verordening (EG) nr. 768/2006 van de Commissie van 19 mei 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/36/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de verzameling en uitwisseling van informatie over de veiligheid van luchtvaartuigen uit derde landen die gebruik maken van luchthavens in de Gemeenschap en het beheer van het informatiesysteem ( 1 )

16

 

*

Verordening (EG) nr. 769/2006 van de Commissie van 19 mei 2006 houdende schorsing, met ingang van 23 mei 2006, van de mogelijkheid tot indiening van uitvoercertificaataanvragen voor C-suiker en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 493/2006 met betrekking tot de voor C-suiker geldende overgangsmaatregelen

19

 

 

Verordening (EG) nr. 770/2006 van de Commissie van 19 mei 2006 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1011/2005 voor het verkoopseizoen 2005/2006 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

21

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 8 november 2005 inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Georgië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

23

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Georgië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

24

 

*

Besluit van de Raad van 15 mei 2006 houdende benoeming van een Litouws lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

32

 

*

Besluit van de Raad van 15 mei 2006 houdende benoeming van een Duits lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

33

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 februari 2006 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad wat de vermeldingen voor Brazilië, Montenegro en Servië betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 579)  ( 1 )

34

 

*

Besluit van de Commissie van 19 mei 2006 tot beëindiging van de antisubsidieprocedure betreffende de invoer van zakken van kunststof uit Maleisië en Thailand

43

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2006/362/GBVB van de Raad van 18 mei 2006 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2006/276/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde functionarissen van Belarus

45

 

 

Rectificaties

 

 

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 746/2006 van de Commissie van 17 mei 2006 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië ( PB L 130 van 18.5.2006 )

54

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top