EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:116:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 116, 29 april 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 116

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
29 april 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 655/2006 van de Raad van 27 april 2006 tot uitbreiding van het definitieve antidumpingrecht dat bij Verordening (EG) nr. 964/2003 werd ingesteld op hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of van staal, uit de Volksrepubliek China, tot hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of van staal, die vanuit de Filipijnen worden verzonden, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit de Filipijnen

1

 

 

Verordening (EG) nr. 656/2006 van de Commissie van 28 april 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

7

 

*

Verordening (EG) nr. 657/2006 van de Commissie van 10 april 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat het Verenigd Koninkrijk betreft en tot intrekking van Beschikking 98/256/EG van de Raad en de Beschikkingen 98/351/EG en 1999/514/EG ( 1 )

9

 

*

Verordening (EG) nr. 658/2006 van de Commissie van 27 april 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 795/2004 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad

14

 

*

Verordening (EG) nr. 659/2006 van de Commissie van 27 april 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 796/2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers

20

 

*

Verordening (EG) nr. 660/2006 van de Commissie van 27 april 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1973/2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en IV bis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen

27

 

*

Verordening (EG) nr. 661/2006 van de Commissie van 28 april 2006 tot afwijking van Verordening (EG) nr. 312/2001 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van olijfolie van oorsprong uit Tunesië wat de maandelijkse beperking voor de periode van 1 mei 2006 tot en met 31 oktober 2006 betreft

36

 

 

Verordening (EG) nr. 662/2006 van de Commissie van 28 april 2006 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 8e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet

37

 

 

Verordening (EG) nr. 663/2006 van de Commissie van 28 april 2006 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 343/2006 tot opening van de boteraankopen in sommige lidstaten voor de periode van 1 maart tot en met 31 augustus 2006

39

 

 

Verordening (EG) nr. 664/2006 van de Commissie van 28 april 2006 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de 39e deelinschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 214/2001

40

 

 

Verordening (EG) nr. 665/2006 van de Commissie van 28 april 2006 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 mei 2006

41

 

 

Verordening (EG) nr. 666/2006 van de Commissie van 28 april 2006 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

44

 

 

Verordening (EG) nr. 667/2006 van de Commissie van 28 april 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

46

 

 

Verordening (EG) nr. 668/2006 van de Commissie van 28 april 2006 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

48

 

 

Verordening (EG) nr. 669/2006 van de Commissie van 28 april 2006 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst

50

 

 

Verordening (EG) nr. 670/2006 van de Commissie van 28 april 2006 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker voor de periode van 1 tot en met 31 mei 2006

52

 

 

Verordening (EG) nr. 671/2006 van de Commissie van 28 april 2006 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 299/2006 betreffende de afgifte van invoercertificaten van rijst van oorsprong uit de ACS-staten en de LGO, die in de eerste vijf werkdagen van februari 2006 op grond van Verordening (EG) nr. 638/2003 zijn aangevraagd

53

 

 

Verordening (EG) nr. 672/2006 van de Commissie van 28 april 2006 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 8e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet

55

 

 

Verordening (EG) nr. 673/2006 van de Commissie van 28 april 2006 betreffende de 8e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1898/2005

57

 

*

Verordening (EG) nr. 674/2006 van de Commissie van 28 april 2006 tot 65e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

58

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 16 maart 2006 tot goedkeuring van de onderzoekprogramma’s van de lidstaten met betrekking tot aviaire influenza bij pluimvee en in het wild levende vogels in 2006 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 780)

61

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 april 2006 inzake de subsidieerbaarheid van de uitgaven die sommige lidstaten in 2006 zullen verrichten voor het verzamelen en beheren van gegevens die essentieel zijn voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 1704)

68

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 april 2006 betreffende de toewijzing van dagen aanwezigheid in een gebied aan Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig punt 8.1, onder h), van bijlage IIA bij Verordening (EG) nr. 51/2006 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 1714)

72

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit 2006/317/GBVB van de Raad van 10 april 2006 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kroatië inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling van gerubriceerde gegevens

73

Overeenkomst tussen de Republiek Kroatië en de Europese Unie inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling van gerubriceerde gegevens

74

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2006/318/GBVB van de Raad van 27 april 2006 tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar

77

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2006/319/GBVB van de Raad van 27 april 2006 inzake de militaire operatie van de Europese Unie ter ondersteuning van de missie van de Organisatie van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo (MONUC) tijdens het verkiezingsproces

98

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top