Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:066:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 66, 08 maart 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 66

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
8 maart 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 395/2006 van de Commissie van 7 maart 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 396/2006 van de Commissie van 7 maart 2006 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1011/2005 voor het verkoopseizoen 2005/2006 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

3

 

 

Verordening (EG) nr. 397/2006 van de Commissie van 7 maart 2006 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 373/2006 vastgestelde restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

5

 

*

Richtlijn 2006/27/EG van de Commissie van 3 maart 2006 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 93/14/EEG van de Raad betreffende de reminrichting van twee- of driewielige motorvoertuigen, Richtlijn 93/34/EEG van de Raad betreffende de voorgeschreven opschriften op twee- of driewielige motorvoertuigen, Richtlijn 95/1/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de door de constructie bepaalde maximumsnelheid, het maximumkoppel en het netto-maximumvermogen van twee- of driewielige motorvoertuigen, en Richtlijn 97/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde onderdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen ( 1 )

7

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit nr. 8/2005 van het ACS-EG-Comité van Ambassadeurs van 20 juli 2005 betreffende de statuten en het reglement van orde van het Centrum voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven

16

 

*

Besluit van de Raad van 21 december 2005 betreffende de sluiting van overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en respectievelijk de Republiek Bulgarije en de Republiek Roemenië over wederzijdse preferentiële handelsconcessies voor bepaalde wijnen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 933/95

21

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije over wederzijdse preferentiële handelsconcessies voor bepaalde wijnen

24

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië over wederzijdse preferentiële handelsconcessies voor bepaalde wijnen

30

 

*

Besluit van de Raad van 21 februari 2006 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken houdende uitbreiding tot Denemarken van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend en van Verordening (EG) nr. 2725/2000 van de Raad betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin

37

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat wordt ingediend in Denemarken of een andere lidstaat van de Europese Unie en „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin

38

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 februari 2006 tot verlening van een door Oostenrijk gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 590)

44

 

*

Beschikking van de Commissie van 1 maart 2006 tot wijziging van Beschikking 97/808/EG betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor bestratingsproducten en vloerafwerkingen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 553)  ( 1 )

47

 

*

Besluit van de Commissie van 1 maart 2006 waarbij de regionale adviesraad voor de Oostzee in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid operationeel wordt verklaard

50

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top