Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:047:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 47, 17 februari 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 47

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
17 februari 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 267/2006 van de Raad van 30 januari 2006 betreffende de uitvoering van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Australië die is gesloten naar aanleiding van onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie, houdende aanvulling van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

1

 

*

Verordening (EG) nr. 268/2006 van de Raad van 14 februari 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1212/2005 van de Raad tot instelling van definitieve antidumpingrechten op bepaalde gietstukken uit de Volksrepubliek China

3

 

*

Verordening (EG) nr. 269/2006 van de Raad van 14 februari 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 533/2004 inzake het opzetten van Europese partnerschappen in het kader van het stabilisatie- en associatieproces

7

 

 

Verordening (EG) nr. 270/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

8

 

 

Verordening (EG) nr. 271/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

10

 

 

Verordening (EG) nr. 272/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde graan- en rijstproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

13

 

 

Verordening (EG) nr. 273/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde producten van de sector suiker, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

17

 

 

Verordening (EG) nr. 274/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

19

 

 

Verordening (EG) nr. 275/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

27

 

 

Verordening (EG) nr. 276/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor mageremelkpoeder in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 582/2004

29

 

 

Verordening (EG) nr. 277/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 tot vaststelling, voor de sector suiker, vanaf 17 februari 2006 geldende representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

30

 

 

Verordening (EG) nr. 278/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

32

 

 

Verordening (EG) nr. 279/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector

34

 

 

Verordening (EG) nr. 280/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de 19e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1138/2005

37

 

 

Verordening (EG) nr. 281/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1011/2005 voor het verkoopseizoen 2005/2006 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

38

 

 

Verordening (EG) nr. 282/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

40

 

 

Verordening (EG) nr. 283/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 betreffende de offertes voor de invoer van sorgho die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2094/2005

43

 

 

Verordening (EG) nr. 284/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sector granen

44

 

 

Verordening (EG) nr. 285/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen, in de sector granen, voor producten van GN-code 1101 00 15

45

 

 

Verordening (EG) nr. 286/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2093/2005

46

 

 

Verordening (EG) nr. 287/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 betreffende de offertes voor de invoer van maïs die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1809/2005

47

 

 

Verordening (EG) nr. 288/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

48

 

 

Verordening (EG) nr. 289/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1058/2005

50

 

 

Verordening (EG) nr. 290/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1059/2005

51

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 30 januari 2006 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Australië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie

52

Overeenkomst in de vorm van een Briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Australië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie

54

 

*

Besluit van de Raad van 14 februari 2006 houdende benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité

57

 

*

Aanbeveling van de Raad van 14 februari 2006 betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

58

 

 

Commissie

 

*

Besluit van de Commissie van 19 januari 2006 tot aanvaarding van een verbintenis die is aangeboden in het kader van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van gietstukken uit de Volksrepubliek China

59

 

*

Besluit nr. 34/2005 van de Gemengde Commissie ingesteld bij de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika van 2 februari 2006 tot opneming van een overeenstemmingsbeoordelingsorgaan in de sectorbijlage betreffende elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

62

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top