Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:046:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 46, 16 februari 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 46

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
16 februari 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 255/2006 van de Commissie van 15 februari 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 256/2006 van de Commissie van 15 februari 2006 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit de in België opgeslagen voorraden van het Tsjechische interventiebureau

3

 

*

Verordening (EG) nr. 257/2006 van de Commissie van 15 februari 2006 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe uit de in België opgeslagen voorraden van het Tsjechische interventiebureau

9

 

*

Verordening (EG) nr. 258/2006 van de Commissie van 15 februari 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1065/2005 ten aanzien van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Duitse interventiebureau betrekking heeft

15

 

*

Verordening (EG) nr. 259/2006 van de Commissie van 15 februari 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1516/2005 ten aanzien van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Oostenrijkse interventiebureau betrekking heeft

16

 

*

Verordening (EG) nr. 260/2006 van de Commissie van 15 februari 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1573/2005 met betrekking tot de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van rogge die in het bezit is van het Duitse interventiebureau, met het oog op de verwerking ervan tot bio-ethanol en het gebruik van dit bio-ethanol voor de productie van biobrandstoffen in de Gemeenschap

17

 

*

Verordening (EG) nr. 261/2006 van de Commissie van 15 februari 2006 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 753/2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad wat betreft de omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten

18

 

*

Verordening (EG) nr. 262/2006 van de Commissie van 15 februari 2006 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2729/2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de controles in de wijnbouwsector

22

 

*

Verordening (EG) nr. 263/2006 van de Commissie van 15 februari 2006 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 796/2004 en (EG) nr. 1973/2004, wat de noten betreft

24

 

 

Verordening (EG) nr. 264/2006 van de Commissie van 15 februari 2006 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rietsuiker in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten

26

 

 

Verordening (EG) nr. 265/2006 van de Commissie van 15 februari 2006 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 februari 2006

28

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 14 februari 2006 houdende benoeming van een Duits lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

31

 

 

Commissie

 

*

Besluit van de Commissie van 14 februari 2006 tot oprichting van een deskundigengroep op hoog niveau voor digitale bibliotheken

32

 

*

Beschikking van de Commissie van 3 februari 2006 tot wijziging van Besluit 2004/370/EG tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in het Verenigd Koninkrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 213)

34

 

*

Beschikking van de Commissie van 3 februari 2006 houdende wijziging van Beschikking 2005/7/EG tot toelating van een methode voor de indeling van geslachte varkens op Cyprus (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 215)

38

 

*

Beschikking van de Commissie van 6 februari 2006 betreffende de uitvoering van programma's voor onderzoek naar aviaire influenza bij pluimvee en in het wild levende vogels in de lidstaten in 2006 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 251)

40

 

*

Beschikking van de Commissie van 7 februari 2006 inzake de bijdrage van de Gemeenschap voor 2006 in de financiering van een programma ter bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen in de Franse overzeese departementen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 250)

47

 

*

Besluit van de Commissie van 14 februari 2006 betreffende de aanpassing van de drempelbedragen die worden vermeld in artikel 157, onder b), en artikel 158, lid 1, onder a) en c), van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement

52

 

*

Beschikking van de Commissie van 15 februari 2006 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen in verband met vermoede gevallen van hoogpathogene aviaire influenza onder wilde vogels in Duitsland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 520)

53

 

*

Beschikking van de Commissie van 15 februari 2006 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen in verband met vermoede gevallen van hoogpathogene aviaire influenza onder wilde vogels in Hongarije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 526)

59

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top