EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:036:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 36, 08 februari 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 36

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
8 februari 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 206/2006 van de Commissie van 7 februari 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 207/2006 van de Commissie van 7 februari 2006 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

3

 

*

Verordening (EG) nr. 208/2006 van de Commissie van 7 februari 2006 tot wijziging van de bijlagen VI en VIII bij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verwerkingsnormen voor biogas- en composteerinstallaties en de eisen voor mest ( 1 )

25

 

*

Verordening (EG) nr. 209/2006 van de Commissie van 7 februari 2006 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 809/2003 en (EG) nr. 810/2003 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur van de overgangsmaatregelen voor composteer- en biogasinstallaties krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

32

 

*

Verordening (EG) nr. 210/2006 van de Commissie van 7 februari 2006 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2006/2007, van het steunbedrag voor tomaten voor verwerking

34

 

*

Verordening (EG) nr. 211/2006 van de Commissie van 7 februari 2006 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1433/2003 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad voor wat de actiefondsen, de operationele programma’s en de toekenning van financiële steun betreft

36

 

*

Richtlijn 2006/16/EG van de Commissie van 7 februari 2006 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde oxamyl op te nemen als werkzame stof ( 1 )

37

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 30 januari 2006 tot wijziging en uitbreiding van de werking van Besluit 2001/923/EG tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma „Pericles”)

40

 

*

Besluit van de Raad van 30 januari 2006 waarbij de toepassing van Besluit 2006/75/EG tot wijziging en uitbreiding van de werking van Besluit 2001/923/EG tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma „Pericles”) wordt uitgebreid tot de niet-deelnemende lidstaten

42

 

 

Commissie

 

*

Besluit van de Commissie van 23 december 2005 tot oprichting van een groep op hoog niveau voor concurrentievermogen, energie en milieu

43

 

*

Beschikking van de Commissie van 31 januari 2006 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitvoering van een epidemiologisch onderzoek en surveillancemaatregelen in verband met bluetongue in het kader van de spoedmaatregelen ter bestrijding van deze ziekte in Portugal in 2004 en 2005 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 166)

45

 

*

Beschikking van de Commissie van 31 januari 2006 tot wijziging van de Beschikkingen 2005/759/EG en 2005/760/EG wat de verlenging van de toepassingsperiode betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 187)  ( 1 )

48

 

*

Beschikking van de Commissie van 1 februari 2006 waarbij bepaalde lidstaten de in artikel 3, lid 2, van Richtlijn 92/102/EEG van de Raad met betrekking tot de identificatie en de registratie van dieren bedoelde afwijking wordt toegestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 172)

50

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top