Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:023:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 23, 27 januari 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 23

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
27 januari 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 130/2006 van de Raad van 23 januari 2006 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op de invoer van wijnsteenzuur uit de Volksrepubliek China

1

 

 

Verordening (EG) nr. 131/2006 van de Commissie van 26 januari 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

8

 

*

Verordening (EG) nr. 132/2006 van de Commissie van 26 januari 2006 betreffende de vaststelling van een aanvaardingspercentage voor de voor een facultatieve distillatie van tafelwijn gesloten contracten

10

 

*

Verordening (EG) nr. 133/2006 van de Commissie van 26 januari 2006 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3149/92 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap

11

 

*

Verordening (EG) nr. 134/2006 van de Commissie van 26 januari 2006 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op hefboommechanismen uit de Volksrepubliek China

13

 

 

Verordening (EG) nr. 135/2006 van de Commissie van 26 januari 2006 inzake de afgifte, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98, van de invoercertificaten voor rijst voor wat de in de eerste tien werkdagen van de maand januari 2006 ingediende aanvragen betreft

34

 

 

Verordening (EG) nr. 136/2006 van de Commissie van 26 januari 2006 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

36

 

 

Verordening (EG) nr. 137/2006 van de Commissie van 26 januari 2006 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde graan- en rijstproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

39

 

 

Verordening (EG) nr. 138/2006 van de Commissie van 26 januari 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

43

 

 

Verordening (EG) nr. 139/2006 van de Commissie van 26 januari 2006 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

51

 

 

Verordening (EG) nr. 140/2006 van de Commissie van 26 januari 2006 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor mageremelkpoeder in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 582/2004

53

 

 

Verordening (EG) nr. 141/2006 van de Commissie van 26 januari 2006 tot bepaling van de mate waarin de in januari 2006 ingediende aanvragen voor invoercertificaten voor jonge mannelijke mestrunderen ingewilligd kunnen worden op grond van een bij Verordening (EG) nr. 992/2005 vastgesteld tariefcontingent

54

 

*

Verordening (EG) nr. 142/2006 van de Commissie van 26 januari 2006 tot 62e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

55

 

 

Verordening (EG) nr. 143/2006 van de Commissie van 26 januari 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

57

 

 

Verordening (EG) nr. 144/2006 van de Commissie van 26 januari 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

60

 

 

Verordening (EG) nr. 145/2006 van de Commissie van 26 januari 2006 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sector granen

62

 

 

Verordening (EG) nr. 146/2006 van de Commissie van 26 januari 2006 betreffende de offertes voor de invoer van sorgho die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2094/2005

63

 

 

Verordening (EG) nr. 147/2006 van de Commissie van 26 januari 2006 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2093/2005

64

 

 

Verordening (EG) nr. 148/2006 van de Commissie van 26 januari 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

65

 

 

Verordening (EG) nr. 149/2006 van de Commissie van 26 januari 2006 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1058/2005

67

 

 

Verordening (EG) nr. 150/2006 van de Commissie van 26 januari 2006 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1059/2005

68

 

*

Richtlijn 2006/4/EG van de Commissie van 26 januari 2006 tot wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor carbofuran ( 1 )

69

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Beschikking van de Raad van 23 januari 2006 inzake de goedkeuring van buitengewone nationale steun door de Republiek Cyprus aan Cypriotische landbouwers met het oog op de afbetaling van een deel van de landbouwschulden die lang vóór de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie zijn ontstaan

78

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top