EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:019:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 19, 24 januari 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 19

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
24 januari 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 109/2006 van de Commissie van 23 januari 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 110/2006 van de Commissie van 23 januari 2006 houdende overgangsmaatregelen met betrekking tot de uitvoercertificaten bij de uitvoer van olijfolie uit de Gemeenschap naar derde landen

3

 

 

Verordening (EG) nr. 111/2006 van de Commissie van 23 januari 2006 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1011/2005 voor het verkoopseizoen 2005/2006 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

4

 

 

Verordening (EG) nr. 112/2006 van de Commissie van 23 januari 2006 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 93/2006 vastgestelde restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

6

 

 

Verordening (EG) nr. 113/2006 van de Commissie van 23 januari 2006 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 94/2006 vastgestelde restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de sector suiker

8

 

 

Verordening (EG) nr. 114/2006 van de Commissie van 23 januari 2006 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

10

 

*

Richtlijn 2006/8/EG van de Commissie van 23 januari 2006 tot wijziging, met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang, van de bijlagen II, III en V bij Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten ( 1 )

12

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Besluit van de Commissie van 23 december 2005 tot wijziging van haar Reglement van orde

20

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 18 januari 2006 inzake een in 2006 uit te voeren gecoördineerd bewakingsprogramma van de Gemeenschap om de inachtneming van de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in en op granen en bepaalde andere producten van plantaardige oorsprong te garanderen en inzake de nationale bewakingsprogramma’s voor 2007 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 11)  ( 1 )

23

 

*

Beschikking van de Commissie van 16 januari 2006 betreffende speciale voorwaarden voor vlees en vleesproducten van paardachtigen die uit Mexico worden ingevoerd en voor menselijke consumptie bestemd zijn (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 16)  ( 1 )

30

 

*

Beschikking van de Commissie van 18 januari 2006 betreffende de verlenging van de maximumtermijn voor de aanbrenging van oormerken bij bepaalde runderen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 43)  ( 1 )

32

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2006/29/GBVB van de Raad van 23 januari 2006 tot intrekking van Gemeenschappelijk standpunt 96/184/GBVB betreffende de uitvoer van wapens naar voormalig Joegoslavië

34

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2006/30/GBVB van de Raad van 23 januari 2006 tot verlenging en aanvulling van de beperkende maatregelen tegen Ivoorkust

36

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2006/31/GBVB van de Raad van 23 januari 2006 tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Liberia

38

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top