Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:011:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 11, 17 januari 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 11

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
17 januari 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 63/2006 van de Commissie van 16 januari 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 64/2006 van de Commissie van 16 januari 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1695/2005 ten aanzien van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Franse interventiebureau, betrekking heeft

3

 

*

Verordening (EG) nr. 65/2006 van de Commissie van 13 januari 2006 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 622/2003 tot vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart ( 1 )

4

 

*

Verordening (Euratom) nr. 66/2006 van de Commissie van 16 januari 2006 houdende vrijstelling van de toepassing van de in het hoofdstuk betreffende de voorziening vastgestelde bepalingen voor de overdracht van kleine hoeveelheden ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen

6

 

 

Verordening (EG) nr. 67/2006 van de Commissie van 16 januari 2006 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

9

 

*

Verordening (EG) nr. 68/2006 van de Commissie van 16 januari 2006 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2488/2000 van de Raad tot handhaving van de bevriezing van middelen in verband met S. Milosevic en de met hem verbonden personen

11

 

 

Verordening (EG) nr. 69/2006 van de Commissie van 16 januari 2006 tot vaststelling van de communautaire producentenprijzen en de communautaire invoerprijzen voor anjers en rozen in het kader van de toepassing van de regeling voor de invoer van bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Jordanië

13

 

 

Verordening (EG) nr. 70/2006 van de Commissie van 16 januari 2006 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1011/2005 voor het verkoopseizoen 2005/2006 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

15

 

 

Verordening (EG) nr. 71/2006 van de Commissie van 16 januari 2006 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 9/2006 vastgestelde restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

17

 

 

Verordening (EG) nr. 72/2006 van de Commissie van 16 januari 2006 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 2132/2005 vastgestelde restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de sector suiker

19

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 5 januari 2006 tot wijziging van bijlage B bij Richtlijn 88/407/EEG van de Raad en van bijlage II bij Beschikking 2004/639/EG, wat de voorwaarden voor de invoer van rundersperma betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 5840)  ( 1 )

21

 

*

Beschikking van de Commissie van 11 januari 2006 tot wijziging van aanhangsel A van bijlage V bij de Toetredingsakte van 2003 wat betreft bepaalde inrichtingen in de vlees- en de melksector in Tsjechië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 6052)  ( 1 )

33

 

*

Besluit van de Commissie van 16 januari 2006 houdende wijziging van Besluit 2000/690/EG tot oprichting van een Groep ondernemingenbeleid, teneinde de geldigheidsduur ervan te verlengen

36

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top