Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:342:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 342, 24 december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 342

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
24 december 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 2141/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 2142/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

3

 

 

Verordening (EG) nr. 2143/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

5

 

 

Verordening (EG) nr. 2144/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

7

 

 

Verordening (EG) nr. 2145/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst

9

 

 

Verordening (EG) nr. 2146/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker voor de periode van 1 tot en met 31 januari 2006

11

 

 

Verordening (EG) nr. 2147/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

12

 

 

Verordening (EG) nr. 2148/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot vaststelling van de voor de eerste helft van 2006 beschikbare hoeveelheid voor bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten in het kader van door de Gemeenschap geopende contingenten op basis van uitsluitend invoercertificaten

16

 

 

Verordening (EG) nr. 2149/2005 van de Commissie van 23 december 2005 houdende vaststelling van de verminderingscoëfficiënten die moeten worden toegepast op de aanvragen van certificaten voor de invoer van bananen van oorsprong uit de ACS-landen voor de maanden januari en februari 2006

19

 

*

Verordening (EG) nr. 2150/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor een flexibel gebruik van het luchtruim ( 1 )

20

 

*

Verordening (EG) nr. 2151/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de opening en de wijze van beheer van het tariefcontingent voor suikerproducten van oorsprong uit de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, overeenkomstig de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds

26

 

*

Verordening (EG) nr. 2152/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 327/98 inzake de opening en de wijze van beheer van bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van rijst en breukrijst, alsmede van Verordening (EG) nr. 1549/2004 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1785/2003 van de Raad ten aanzien van de invoerregeling voor rijst en tot vaststelling van een overgangsregeling voor de invoer van Basmati-rijst

30

 

*

Verordening (EG) nr. 2153/2005 van de Commissie van 23 december 2005 inzake de steunregeling voor de particuliere opslag van olijfolie

39

 

*

Verordening (EG) nr. 2154/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 in verband met de inschrijving van een benaming in het „Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen” („Sidra de Asturias” of „Sidra d’Asturies”) [BOB]

47

 

*

Verordening (EG) nr. 2155/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot wijziging van onderdelen van het productdossier voor een in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 opgenomen oorsprongsbenaming (Miel de sapin des Vosges) (BOB)

49

 

*

Verordening (EG) nr. 2156/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot wijziging van onderdelen van het productdossier voor een oorsprongsbenaming die is opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 (Siurana) [BOB]

54

 

*

Verordening (EG) nr. 2157/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot vaststelling van de visrechten voor 2006 voor de visserij door vaartuigen van de Gemeenschap in de wateren van Groenland

59

 

*

Verordening (EG) nr. 2158/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad houdende verlenging van de communautaire tariefcontingenten voor jute- en kokosproducten

61

 

 

Verordening (EG) nr. 2159/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 januari 2006

62

 

 

Verordening (EG) nr. 2160/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1918/2005 vastgestelde restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

65

 

 

Verordening (EG) nr. 2161/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1011/2005 voor het verkoopseizoen 2005/2006 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

67

 

 

Verordening (EG) nr. 2162/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen

69

 

 

Verordening (EG) nr. 2163/2005 van de Commissie van 22 december 2005 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen voor producten van de sector rundvlees

70

 

*

Verordening (EG) nr. 2164/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot opheffing van het verbod op de visserij op zwarte heilbot in de sectoren L, M, N en O van NAFO-deelgebied 3 door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

71

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 1 oktober 2003 over door Duitsland aan Jahnke Stahlbau GmbH, Halle, verleende staatssteun (Kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3375)  ( 1 )

72

 

*

Beschikking van de Commissie van 1 december 2004 betreffende staatssteun die Frankrijk voornemens is te verlenen aan de onderneming Bull (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4514)  ( 1 )

81

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 december 2005 tot machtiging van de lidstaten om krachtens Richtlijn 1999/105/EG van de Raad besluiten te nemen over waarborgen met betrekking tot in derde landen geproduceerd bosbouwkundig teeltmateriaal (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 5485)

92

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 december 2005 tot wijziging van Beschikking 93/195/EEG inzake veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer, van geregistreerde paarden voor wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 5496)

94

 

*

Besluit van de Commissie van 19 december 2005 tot beëindiging van de antiabsorptieprocedure betreffende de invoer van natriumcyclamaat uit de Volksrepubliek China

96

 

*

Besluit van de Commissie van 23 december 2005 met betrekking tot de voortzetting in 2006 van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor teeltmateriaal van Paeonia spp. en Geranium spp. op grond van Richtlijn 98/56/EG van de Raad, waarmee in 2005 een aanvang is gemaakt

99

 

*

Beschikking van de Commissie van 23 december 2005 tot wijziging van Beschikking 2003/526/EG wat betreft maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest in Duitsland en Slowakije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 5631)  ( 1 )

100

 

*

Beschikking van de Commissie van 23 december 2005 met betrekking tot de voortzetting in 2006 van de communautaire vergelijkende proeven en testen voor zaaizaad en teeltmateriaal van Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp. inclusief mengsels en Asparagus officinalis op grond van de Richtlijnen 66/401/EEG en 2002/55/EG van de Raad, waarmee in 2005 een aanvang is gemaakt ( 1 )

103

 

 

Rectificaties

 

 

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2134/2005 van de Commissie van 22 december 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten ( PB L 340 van 23.12.2005 )

104

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top