Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:337:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 337, 22 december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 337

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
22 december 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 2103/2005 van de Raad van 12 december 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3605/93 wat de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten betreft

1

 

*

Verordening (EG, Euratom) nr. 2104/2005 van de Raad van 20 december 2005 houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2005 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten welke van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen

7

 

 

Verordening (EG) nr. 2105/2005 van de Commissie van 21 december 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

14

 

*

Verordening (EG) nr. 2106/2005 van de Commissie van 21 december 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard (IAS) 39 betreft ( 1 )

16

 

*

Verordening (EG) nr. 2107/2005 van de Commissie van 21 december 2005 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 174/1999, (EG) nr. 2771/1999, (EG) nr. 2707/2000, (EG) nr. 214/2001 en (EG) nr. 1898/2005 in de melk- en zuivelsector

20

 

*

Verordening (EG) nr. 2108/2005 van de Commissie van 21 december 2005 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 923/2005 betreffende de overdracht aan het Portugese interventiebureau en de verkoop op de Portugese markt van 80 000 t zachte tarwe, 80 000 t maïs en 40 000 t gerst die in het bezit zijn van het Hongaarse interventiebureau

23

 

*

Verordening (EG) nr. 2109/2005 van de Commissie van 21 december 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 716/96 houdende vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de rundvleesmarkt in het Verenigd Koninkrijk

25

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 2 december 2005 betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap van het Protocol inzake bodembescherming, het Protocol inzake energie en het Protocol inzake toerisme bij de Alpenovereenkomst

27

Protokoll zur Durchführung der Alpenkonvention von 1991 im Bereich Bodenschutz

29

Protokoll zur Durchführung der Alpenkonvention von 1991 im Bereich Energie

36

Protokoll zur Durchführung der Alpenkonvention von 1991 im Bereich Tourismus

43

 

 

Commissie

 

*

Besluit van de Commissie van 21 december 2005 tot vaststelling van de lijst van begunstigde landen die in aanmerking komen voor de bijzondere regeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur overeenkomstig artikel 26, onder e), van Verordening (EG) nr. 980/2005 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties

50

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 14 december 2005 inzake het gecoördineerde controleprogramma op het gebied van diervoeding voor het jaar 2006 krachtens Richtlijn 95/53/EG van de Raad

51

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen ter bestrijding van uitbraken van laagpathogene aviaire influenza in Italië en tot intrekking van Beschikking 2004/666/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 5566)  ( 1 )

60

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit 2005/927/GBVB van de Raad van 21 december 2005 tot uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/694/GBVB betreffende aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY)

71

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top