EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:333:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 333, 20 december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 333

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
20 december 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 2077/2005 van de Commissie van 19 december 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 2078/2005 van de Commissie van 19 december 2005 betreffende de opening van een inschrijving voor de toekenning van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen, citroenen en appelen)

3

 

*

Verordening (EG) nr. 2079/2005 van de Commissie van 19 december 2005 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2001, Verordening (EG) nr. 1037/2001 van de Raad en Verordening (EG) nr. 2303/2003, wat betreft de verlenging van bepaalde afwijkingen inzake de certificering en etikettering van wijn, en oenologische procédés

6

 

*

Verordening (EG) nr. 2080/2005 van de Commissie van 19 december 2005 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 865/2004 van de Raad met betrekking tot de organisaties van deelnemers aan de olijven- en olijfoliemarkt, de activiteitenprogramma’s van deze organisaties en de financiering daarvan

8

 

*

Verordening (EG) nr. 2081/2005 van de Commissie van 19 december 2005 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor 2006 voor maniok van oorsprong uit Thailand

19

 

*

Verordening (EG) nr. 2082/2005 van de Commissie van 19 december 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1497/2001 tot instelling van voorlopige antidumpingrechten op ureum uit Belarus, Bulgarije, Estland, Kroatië, Libië, Litouwen, Oekraïne en Roemenië, tot aanvaarding van de verbintenis van een producent/exporteur in Bulgarije en tot beëindiging van de procedure ten aanzien van Egypte en Polen

26

 

*

Verordening (EG) nr. 2083/2005 van de Commissie van 19 december 2005 tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot hun toepassingsdrempels inzake procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten ( 1 )

28

 

 

Verordening (EG) nr. 2084/2005 van de Commissie van 19 december 2005 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië

30

 

 

Verordening (EG) nr. 2085/2005 van de Commissie van 19 december 2005 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in december 2005 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 593/2004 en (EG) nr. 1251/96

32

 

 

Verordening (EG) nr. 2086/2005 van de Commissie van 19 december 2005 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in december 2005 worden ingediend op grond van de regeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten

34

 

 

Verordening (EG) nr. 2087/2005 van de Commissie van 19 december 2005 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in december 2005 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 2497/96

36

 

 

Verordening (EG) nr. 2088/2005 van de Commissie van 19 december 2005 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in december 2005 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor varkensvlees en bepaalde andere landbouwproducten

38

 

 

Verordening (EG) nr. 2089/2005 van de Commissie van 19 december 2005 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten, die in december 2005 worden ingediend op grond van de tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde producten in de varkensvleessector voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2006

40

 

 

Verordening (EG) nr. 2090/2005 van de Commissie van 19 december 2005 tot vaststelling van de communautaire producentenprijzen en de communautaire invoerprijzen voor anjers en rozen in het kader van de toepassing van de regeling voor de invoer van bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Jordanië

42

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 21 november 2005 inzake de sluiting van een protocol tot wijziging van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, wat betreft de vaststelling van een tariefcontingent voor de invoer van suiker en suikerproducten van oorsprong uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië in de Gemeenschap

44

Protocol tot wijziging van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, wat betreft de vaststelling van een tariefcontingent voor de invoer van suiker en suikerproducten van oorsprong uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië in de Gemeenschap

45

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, wat betreft de vaststelling van een tariefcontingent voor de invoer van suiker en suikerproducten van oorsprong uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië in de Gemeenschap

46

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 16 december 2005 waarbij Tsjechië, Estland, Cyprus en Litouwen voor de tussen 1 januari 2003 en 1 mei 2004 gevormde voorraden worden gemachtigd af te wijken van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 5160)

49

 

*

Besluit nr. 1/2005 van de Gemengde Commissie die is ingesteld bij de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling, certificaten en markeringen tussen de Europese Gemeenschap en Australië van 11 november 2005 tot opneming van een overeenstemmingsbeoordelingsorgaan in de sectorbijlage betreffende automobielproducten

51

 

*

Besluit nr. 2/2005 van de Gemengde Commissie die is ingesteld bij de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling, certificaten en markeringen tussen de Europese Gemeenschap en Australië van 11 november 2005 tot opneming van een overeenstemmingsbeoordelingsorgaan in de sectorbijlage betreffende elektromagnetische compatibiliteit

53

 

 

Europese Centrale Bank

 

*

Beschikking van de Europese Centrale Bank van 9 december 2005 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2006 (ECB/2005/14)

55

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top