EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:307:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 307, 25 november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 307

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
25 november 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1912/2005 van de Raad van 23 november 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 527/2003 houdende machtiging tot het aanbieden en leveren voor rechtstreekse menselijke consumptie van bepaalde uit Argentinië ingevoerde wijnen waarop oenologische procédés zijn toegepast waarin niet is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1493/1999

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1913/2005 van de Raad van 23 november 2005 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2759/75, (EEG) nr. 2771/75, (EEG) nr. 2777/75, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1255/1999 en (EG) nr. 2529/2001 wat de buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt betreft

2

 

 

Verordening (EG) nr. 1914/2005 van de Commissie van 24 november 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

6

 

*

Verordening (EG) nr. 1915/2005 van de Commissie van 24 november 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1982/2004 wat de vereenvoudiging van de registratie van de hoeveelheid en de specifieke bepalingen voor bijzondere goederenbewegingen betreft

8

 

*

Verordening (EG) nr. 1916/2005 van de Commissie van 24 november 2005 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

10

 

 

Verordening (EG) nr. 1917/2005 van de Commissie van 24 november 2005 tot vaststelling, voor de sector suiker, vanaf 25 november 2005 geldende representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

12

 

 

Verordening (EG) nr. 1918/2005 van de Commissie van 24 november 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

14

 

 

Verordening (EG) nr. 1919/2005 van de Commissie van 24 november 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector

16

 

 

Verordening (EG) nr. 1920/2005 van de Commissie van 24 november 2005 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de 13e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1138/2005

19

 

 

Verordening (EG) nr. 1921/2005 van de Commissie van 24 november 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

20

 

 

Verordening (EG) nr. 1922/2005 van de Commissie van 24 november 2005 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

28

 

 

Verordening (EG) nr. 1923/2005 van de Commissie van 24 november 2005 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor mageremelkpoeder in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 582/2004

30

 

 

Verordening (EG) nr. 1924/2005 van de Commissie van 24 november 2005 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee voor de periode 25 november 2005

31

 

 

Verordening (EG) nr. 1925/2005 van de Commissie van 24 november 2005 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde graan- en rijstproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

33

 

 

Verordening (EG) nr. 1926/2005 van de Commissie van 24 november 2005 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

37

 

 

Verordening (EG) nr. 1927/2005 van de Commissie van 24 november 2005 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

39

 

 

Verordening (EG) nr. 1928/2005 van de Commissie van 24 november 2005 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde producten van de sector suiker, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

42

 

 

Verordening (EG) nr. 1929/2005 van de Commissie van 24 november 2005 houdende vaststelling van het definitieve eenheidsbedrag van de restitutie, en van het percentage in de sector groenten en fruit afgegeven uitvoercertificaten van het B-stelsel (tomaten, sinaasappelen, citroenen, tafeldruiven en appelen)

44

 

 

Verordening (EG) nr. 1930/2005 van de Commissie van 24 november 2005 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten in de wijnsector

46

 

 

Verordening (EG) nr. 1931/2005 van de Commissie van 24 november 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

47

 

 

Verordening (EG) nr. 1932/2005 van de Commissie van 24 november 2005 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1809/2005

49

 

 

Verordening (EG) nr. 1933/2005 van de Commissie van 24 november 2005 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1058/2005

50

 

 

Verordening (EG) nr. 1934/2005 van de Commissie van 24 november 2005 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1438/2005

51

 

 

Verordening (EG) nr. 1935/2005 van de Commissie van 24 november 2005 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1059/2005

52

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 november 2005 tot wijziging van Beschikking 2001/671/EG tot uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot de indeling van het gedrag van daken en dakbedekkingen bij een brand vanaf de buitenzijde (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4437)  ( 1 )

53

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2005/824/GBVB van de Raad van 24 november 2005 inzake de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina

55

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2005/825/GBVB van de Raad van 24 november 2005 houdende wijziging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina

59

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2005/826/GBVB van de Raad van 24 november 2005 betreffende de oprichting van een EU-adviesteam voor de politie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM)

61

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top