Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:300:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 300, 17 november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 300

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
17 november 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1866/2005 van de Raad van 8 november 2005 tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de definitieve antidumpingrechten die bij Verordening (EG) nr. 258/2005 waren ingesteld op naadloze buizen en pijpen van ijzer of van niet-gelegeerd staal uit Kroatië en Oekraïne

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1867/2005 van de Commissie van 16 november 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1868/2005 van de Commissie van 16 november 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1065/2005 ten aanzien van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Duitse interventiebureau betrekking heeft

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1869/2005 van de Commissie van 16 november 2005 ter vervanging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen

6

 

*

Verordening (EG) nr. 1870/2005 van de Commissie van 16 november 2005 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten en houdende invoering van een stelsel van invoer- en oorsprongscertificaten voor uit derde landen ingevoerde knoflook

19

 

 

Verordening (EG) nr. 1871/2005 van de Commissie van 16 november 2005 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië

31

 

*

Verordening (EG) nr. 1872/2005 van de Commissie van 15 november 2005 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

33

 

 

Verordening (EG) nr. 1873/2005 van de Commissie van 16 november 2005 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren voor de periode vanaf 17 november 2005

39

 

 

Verordening (EG) nr. 1874/2005 van de Commissie van 16 november 2005 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee voor de periode 17 november 2005

41

 

 

Verordening (EG) nr. 1875/2005 van de Commissie van 16 november 2005 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1011/2005 voor het verkoopseizoen 2005/2006 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

43

 

 

Verordening (EG) nr. 1876/2005 van de Commissie van 16 november 2005 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1828/2005 vastgestelde restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

45

 

 

Verordening (EG) nr. 1877/2005 van de Commissie van 16 november 2005 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1761/2005 vastgestelde restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de sector suiker

47

 

 

Verordening (EG) nr. 1878/2005 van de Commissie van 16 november 2005 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

49

 

 

Verordening (EG) nr. 1879/2005 van de Commissie van 16 november 2005 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

51

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 20 september 2005 betreffende de ondertekening, namens de Gemeenschap, van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken inzake de betekening en de kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken

53

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de betekening en de kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken

55

 

*

Besluit van de Raad van 7 november 2005 betreffende de vervanging van leden van het Comité van het Europees Sociaal Fonds

61

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2005/796/GBVB van de Raad van 14 november 2005 houdende wijziging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het vredesproces in het Midden-Oosten

64

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2005/797/GBVB van de Raad van 14 november 2005 betreffende de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden

65

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top