Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:296:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 296, 12 november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 296

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
12 november 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1844/2005 van de Commissie van 11 november 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1845/2005 van de Commissie van 11 november 2005 met betrekking tot de opening van een permanente openbare inschrijving voor verkoop op de markt van de Gemeenschap van maïs die in het bezit is van het Tsjechische interventiebureau

3

 

 

Verordening (EG) nr. 1846/2005 van de Commissie van 11 november 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 174e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving

6

 

 

Verordening (EG) nr. 1847/2005 van de Commissie van 11 november 2005 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 174e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving

8

 

 

Verordening (EG) nr. 1848/2005 van de Commissie van 11 november 2005 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 346e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90

10

 

 

Verordening (EG) nr. 1849/2005 van de Commissie van 11 november 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor boter voor de 30e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2771/1999

11

 

 

Verordening (EG) nr. 1850/2005 van de Commissie van 11 november 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de 29e deelinschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 214/2001

12

 

*

Verordening (EG) nr. 1851/2005 van de Commissie van 11 november 2005 tot vaststelling, voor de periode 2005/2006, van de coëfficiënten voor in de vorm van Irish whiskey uitgevoerde granen

13

 

*

Verordening (EG) nr. 1852/2005 van de Commissie van 11 november 2005 tot vaststelling, voor de periode 2005/2006, van de coëfficiënten voor in de vorm van Scotch whisky uitgevoerde granen

15

 

*

Richtlijn 2005/77/EG van de Commissie van 11 november 2005 tot wijziging van bijlage V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

17

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 8 november 2005 houdende benoeming van een lid in het Comité van de Regio's

18

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 2 maart 2005 betreffende de steunmaatregel die Duitsland ten gunste van Chemische Werke Piesteritz ten uitvoer heeft gelegd (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 427)  ( 1 )

19

 

*

Beschikking van de Commissie van 11 november 2005 tot wijziging van Beschikking 97/569/EG door opneming van een inrichting in Zuid-Afrika in de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van vleesproducten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4283)  ( 1 )

39

 

*

Beschikking van de Commissie van 11 november 2005 betreffende de niet-opneming van naled in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4351)  ( 1 )

41

 

*

Beschikking van de Commissie van 11 november 2005 tot vaststelling van een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor 2005 in de door België, Frankrijk en Nederland gedane uitgaven ter bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4356)

42

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top