EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:293:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 293, 09 november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 293

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
9 november 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1818/2005 van de Commissie van 8 november 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1819/2005 van de Commissie van 8 november 2005 tot vaststelling van een jaarprogramma voor de toewijzing aan de lidstaten van voor het begrotingsjaar 2006 te boeken financiële middelen voor de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1820/2005 van de Commissie van 8 november 2005 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1623/2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de marktmechanismen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

8

 

*

Verordening (EG) nr. 1821/2005 van de Commissie van 8 november 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1653/2004 ten aanzien van de posten van rekenplichtigen van uitvoerende agentschappen

10

 

*

Verordening (EG) nr. 1822/2005 van de Commissie van 8 november 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 466/2001 wat betreft nitraten in sommige groenten (1)

11

 

*

Richtlijn 2005/76/EG van de Commissie van 8 november 2005 tot wijziging van de Richtlijnen 90/642/EEG en 86/362/EEG van de Raad wat betreft de daarin vastgestelde maximumgehalten aan residuen van kresoxim-methyl, cyromazine, bifenthrin, metalaxyl en azoxystrobin (1)

14

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 oktober 2005 tot wijziging van Beschikking 2005/180/EG houdende toestemming voor de lidstaten om krachtens Richtlijn 96/49/EG van de Raad bepaalde afwijkingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor vast te stellen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3555)  (1)

23

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 oktober 2005 houdende principiële erkenning dat de dossiers die zijn ingediend voor grondig onderzoek met het oog op eventuele opneming van aminopyralid en fluopicolide in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad, volledig zijn (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4535)  (1)

26

 

*

Beschikking van de Commissie van 8 november 2005 tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van de diergezondheid tegen vesiculaire varkensziekte in Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4273)  (1)

28

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top