EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:271:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 271, 15 oktober 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 271

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
15 oktober 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1679/2005 van de Raad van 6 oktober 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2075/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1680/2005 van de Commissie van 14 oktober 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

3

 

 

Verordening (EG) nr. 1681/2005 van de Commissie van 14 oktober 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 172e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving

5

 

 

Verordening (EG) nr. 1682/2005 van de Commissie van 14 oktober 2005 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 172e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving

7

 

 

Verordening (EG) nr. 1683/2005 van de Commissie van 14 oktober 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van magere melkpoeder voor de 91e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

9

 

 

Verordening (EG) nr. 1684/2005 van de Commissie van 14 oktober 2005 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 344e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90

10

 

 

Verordening (EG) nr. 1685/2005 van de Commissie van 14 oktober 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor boter voor de 28e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2771/1999

11

 

*

Verordening (EG) nr. 1686/2005 van de Commissie van 14 oktober 2005 tot vaststelling van de bedragen van de productieheffingen en de coëfficiënt voor de aanvullende heffing in de sector suiker voor het verkoopseizoen 2004/2005

12

 

*

Verordening (EG) nr. 1687/2005 van de Commissie van 14 oktober 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2869/95 inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen wat betreft de aanpassing van sommige taksen ( 1 )

14

 

*

Verordening (EG) nr. 1688/2005 van de Commissie van 14 oktober 2005 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bijzondere garanties ten aanzien van salmonella voor de verzending naar Finland en Zweden van bepaalde soorten vlees en eieren ( 1 )

17

 

*

Verordening (EG) nr. 1689/2005 van de Commissie van 14 oktober 2005 tot vaststelling van de bij interventieaankoop van landbouwproducten toe te passen afschrijvingscoëfficiënten voor het boekjaar 2006

29

 

*

Verordening (EG) nr. 1690/2005 van de Commissie van 14 oktober 2005 tot 55e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

31

 

 

Verordening (EG) nr. 1691/2005 van de Commissie van 14 oktober 2005 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook voor het kwartaal van 1 december 2005 tot en met 28 februari 2006

33

 

 

Verordening (EG) nr. 1692/2005 van de Commissie van 14 oktober 2005 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 oktober 2005

35

 

 

Verordening (EG) nr. 1693/2005 van de Commissie van 14 oktober 2005 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen

38

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Beschikking van de Raad van 11 oktober 2005 waarbij de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden gemachtigd worden tot toepassing van een maatregel die afwijkt van artikel 3 van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting

39

 

*

Besluit BiH/7/2005 van het Politiek en Veiligheidscomité van 20 september 2005 tot benoeming van het hoofd van het EU-commando-element te Napels voor de militaire operatie van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina

41

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 10 oktober 2005 tot vaststelling, voor het begrotingsjaar 2005, van de definitieve financiële toewijzingen per lidstaat, voor een bepaald aantal hectaren, voor de herstructurering en omschakeling van wijngaarden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3737)

42

 

*

Beschikking van de Commissie van 10 oktober 2005 tot vaststelling, voor het wijnoogstjaar 2005/2006, van de indicatieve financiële toewijzingen per lidstaat, voor een bepaald aantal hectaren, voor de herstructurering en omschakeling van wijngaarden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3738)

45

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 oktober 2005 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van de bijlage bij Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3754)  ( 1 )

48

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 oktober 2005 betreffende de overeenstemming van bepaalde normen met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de bekendmaking van de referenties ervan in het Publicatieblad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3803)  ( 1 )

51

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit 2005/719/JBZ van de Raad van 12 oktober 2005 tot vaststelling van de datum voor de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2005/211/JBZ betreffende de invoering van enkele nieuwe functies in het Schengeninformatiesysteem, inclusief bij de bestrijding van terrorisme

54

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top