EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:256:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 256, 01 oktober 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 256

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
1 oktober 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1601/2005 van de Commissie van 30 september 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1602/2005 van de Commissie van 30 september 2005 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

3

 

 

Verordening (EG) nr. 1603/2005 van de Commissie van 30 september 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

5

 

 

Verordening (EG) nr. 1604/2005 van de Commissie van 30 september 2005 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

7

 

 

Verordening (EG) nr. 1605/2005 van de Commissie van 30 september 2005 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst

9

 

*

Verordening (EG) nr. 1606/2005 van de Commissie van 30 september 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2005 ten aanzien van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe die in het bezit is van het Slowaakse interventiebureau betrekking heeft

11

 

*

Verordening (EG) nr. 1607/2005 van de Commissie van 30 september 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 296/96 betreffende de door de lidstaten te verstrekken gegevens en de maandelijkse boeking van de uit de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) gefinancierde uitgaven

12

 

*

Verordening (EG) nr. 1608/2005 van de Commissie van 30 september 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3149/92 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap

13

 

*

Verordening (EG) nr. 1609/2005 van de Commissie van 30 september 2005 houdende verlaging, voor het verkoopseizoen 2005/2006, van de in het kader van de productiequota gegarandeerde hoeveelheid in de sector suiker, en van de geraamde maximale behoeften van de raffinaderijen in het kader van de preferentiële invoer

15

 

 

Verordening (EG) nr. 1610/2005 van de Commissie van 30 september 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 171e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving

19

 

 

Verordening (EG) nr. 1611/2005 van de Commissie van 30 september 2005 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 171e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving

21

 

 

Verordening (EG) nr. 1612/2005 van de Commissie van 30 september 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van magere melkpoeder voor de 90e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

23

 

 

Verordening (EG) nr. 1613/2005 van de Commissie van 30 september 2005 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 343e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90

24

 

 

Verordening (EG) nr. 1614/2005 van de Commissie van 30 september 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor boter voor de 27e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2771/1999

25

 

 

Verordening (EG) nr. 1615/2005 van de Commissie van 30 september 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de 26e deelinschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 214/2001

26

 

 

Verordening (EG) nr. 1616/2005 van de Commissie van 30 september 2005 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 oktober 2005

27

 

 

Verordening (EG) nr. 1617/2005 van de Commissie van 30 september 2005 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker voor de periode van 1 tot en met 31 oktober 2005

30

 

 

Verordening (EG) nr. 1618/2005 van de Commissie van 30 september 2005 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen

31

 

*

Richtlijn 2005/61/EG van de Commissie van 30 september 2005 ter uitvoering van Richtlijn 2002/98/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de traceerbaarheidsvoorschriften en de melding van ernstige ongewenste bijwerkingen en voorvallen ( 1 )

32

 

*

Richtlijn 2005/62/EG van de Commissie van 30 september 2005 ter uitvoering van Richtlijn 2002/98/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft communautaire normen en specificaties inzake een kwaliteitszorgsysteem voor bloedinstellingen ( 1 )

41

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 20 september 2005 houdende benoeming van twee leden en vier plaatsvervangers in het Comité van de Regio’s

49

 

*

Besluit van de Raad van 20 september 2005 houdende benoeming van drie leden en vijf plaatsvervangers in het Comité van de Regio’s

51

 

*

Besluit van de Raad van 20 september 2005 houdende benoeming van een plaatsvervangend lid in het Comité van de Regio’s

53

 

*

Besluit van de Raad van 20 september 2005 houdende benoeming van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

54

 

*

Besluit van de Raad van 20 september 2005 houdende benoeming van twee leden en een plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s

55

 

*

Besluit van de Raad van 20 september 2005 houdende benoeming van een lid en van een plaatsvervangend lid in het Comité van de Regio’s

56

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit 2005/680/GBVB van de Raad van 12 augustus 2005 over de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Congo betreffende de status en de activiteiten van de politiemissie van de Europese Unie in de Democratische Republiek Congo (EUPOL Kinshasa)

57

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Congo betreffende de status en de activiteiten van de politiemissie van de Europese Unie in de Democratische Republiek Congo (EUPOL Kinshasa)

58

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit 2005/681/JBZ van de Raad van 20 september 2005 tot oprichting van de Europese Politieacademie (EPA) en tot intrekking van Besluit 2000/820/JBZ

63

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top