EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:253:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 253, 29 september 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 253

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
29 september 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1571/2005 van de Commissie van 28 september 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1572/2005 van de Commissie van 28 september 2005 met betrekking tot de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de Spaanse markt van rogge die in het bezit is van het Duitse interventiebureau

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1573/2005 van de Commissie van 28 september 2005 met betrekking tot de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van rogge die in het bezit is van het Duitse interventiebureau, met het oog op de verwerking ervan tot bio-ethanol en het gebruik van dit bio-ethanol voor de productie van biobrandstoffen in de Gemeenschap

6

 

*

Verordening (EG) nr. 1574/2005 van de Commissie van 28 september 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant

11

 

 

Verordening (EG) nr. 1575/2005 van de Commissie van 28 september 2005 houdende vaststelling van het definitieve eenheidsbedrag van de restitutie, en van het percentage in de sector groenten en fruit afgegeven uitvoercertificaten van het B-stelsel (tomaten, sinaasappelen, tafeldruiven, appelen en perziken)

16

 

 

Verordening (EG) nr. 1576/2005 van de Commissie van 28 september 2005 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1011/2005 voor het verkoopseizoen 2005/2006 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

18

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van het protocol bij de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

20

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 juni 2005 betreffende een procedure overeenkomstig artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 54 van de EER-overeenkomst (Zaak COMP/A.39.116/B2 — Coca-Cola) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1829)  (1)

21

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit 2005/671/JBZ van de Raad van 20 september 2005 betreffende informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard

22

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top