Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:214:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 214, 19 augustus 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 214

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
19 augustus 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1355/2005 van de Commissie van 18 augustus 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1356/2005 van de Commissie van 18 augustus 2005 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, ten aanzien van oxolinezuur en morantel ( 1 )

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1357/2005 van de Commissie van 18 augustus 2005 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 in verband met de inschrijving van een benaming in het Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Chevrotin (BOB))

6

 

*

Verordening (EG) nr. 1358/2005 van de Commissie van 18 augustus 2005 tot vaststelling van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens voor het verkoopseizoen 2005/2006

9

 

*

Verordening (EG) nr. 1359/2005 van de Commissie van 18 augustus 2005 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2390/1999 tot vaststelling van vorm en inhoud van de boekhoudkundige informatie die aan de Commissie moet worden verstrekt met het oog op de goedkeuring van de rekeningen van het EOGFL, afdeling Garantie, alsmede ten behoeve van monitoring en het opstellen van prognoses

11

 

*

Verordening (EG) nr. 1360/2005 van de Commissie van 18 augustus 2005 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 817/2004 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL)

55

 

*

Verordening (EG) nr. 1361/2005 van de Commissie van 17 augustus 2005 tot vaststelling van een verbod op de visserij op torsk in de ICES-deelgebieden V, VI en VII (wateren van de Gemeenschap en internationale wateren) door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

57

 

*

Verordening (EG) nr. 1362/2005 van de Commissie van 18 augustus 2005 tot vaststelling van een verbod op de visserij op gaffelkabeljauw in ICES-zones V, VI en VII (wateren van de Gemeenschap en internationale wateren) door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

59

 

*

Verordening (EG) nr. 1363/2005 van de Commissie van 18 augustus 2005 tot vaststelling van een verbod op de visserij op blauwe leng in de ICES-deelgebieden VI en VII (wateren van de Gemeenschap en internationale wateren) door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

61

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 17 augustus 2005 tot tijdelijke erkenning van de identificatie- en registratieregelingen voor schapen en geiten in Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Verenigd Koninkrijk, overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3122)

63

 

*

Beschikking van de Commissie van 18 augustus 2005 tot wijziging van Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de vaststelling van de maximale concentraties van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3143)

65

 

*

Beschikking van de Commissie van 18 augustus 2005 tot zesde wijziging van Beschikking 2004/122/EG betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen in verband met aviaire influenza in bepaalde Aziatische landen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3183)  ( 1 )

66

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top