Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:200:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 200, 30 juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 200

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
30 juli 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad van 27 juni 2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1237/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

20

 

*

Verordening (EG) nr. 1238/2005 van de Commissie van 28 juli 2005 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 85/2004 tot vaststelling van de handelsnorm voor appelen

22

 

*

Verordening (EG) nr. 1239/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 581/2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor bepaalde soorten boter en van Verordening (EG) nr. 582/2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor mageremelkpoeder

32

 

*

Verordening (EG) nr. 1240/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1279/98, met betrekking tot bepaalde tariefcontingenten voor rundvleesproducten van oorsprong uit Roemenië

34

 

*

Verordening (EG) nr. 1241/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor bepaalde levende runderen van oorsprong uit Roemenië, als vastgesteld bij Besluit 2003/18/EG van de Raad

38

 

 

Verordening (EG) nr. 1242/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 168e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving

45

 

 

Verordening (EG) nr. 1243/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 168e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving

47

 

 

Verordening (EG) nr. 1244/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 340e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90

49

 

 

Verordening (EG) nr. 1245/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten

50

 

 

Verordening (EG) nr. 1246/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 betreffende de 87e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

51

 

 

Verordening (EG) nr. 1247/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor boter voor de 24e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2771/1999

52

 

 

Verordening (EG) nr. 1248/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de 23e deelinschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 214/2001

53

 

 

Verordening (EG) nr. 1249/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

54

 

 

Verordening (EG) nr. 1250/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

56

 

 

Verordening (EG) nr. 1251/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

58

 

 

Verordening (EG) nr. 1252/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

60

 

 

Verordening (EG) nr. 1253/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst

62

 

 

Verordening (EG) nr. 1254/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker voor de periode van 1 tot en met 31 augustus 2005

64

 

 

Verordening (EG) nr. 1255/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 tot vaststelling van de mate waarin invoercertificaataanvragen die in juli 2005 in het kader van bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 geopende tariefcontingenten voor bepaalde zuivelproducten zijn ingediend, kunnen worden geaccepteerd

65

 

 

Verordening (EG) nr. 1256/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 augustus 2005

68

 

 

Verordening (EG) nr. 1257/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit (perziken)

71

 

 

Verordening (EG) nr. 1258/2005 van de Commissie van 29 juli 2005 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen

72

 

*

Verordening (EG) nr. 1259/2005 van de Commissie van 27 juli 2005 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op de invoer van wijnsteenzuur uit de Volksrepubliek China

73

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van het aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

91

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 30 oktober 2002 inzake een procedure op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-overeenkomst (COMP/E-2/37.784 — Kunstveilinghuizen) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4283 def. en rectificaties C(2002) 4283/7 en C(2002) 4283/8)  ( 1 )

92

 

*

Beschikking van de Commissie van 26 juli 2005 tot wijziging van aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 wat betreft bepaalde bedrijven in de vis-, vlees- en melksector in Polen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2813)  ( 1 )

96

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit 2005/592/GBVB van de Raad van 29 juli 2005 tot uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/161/GBVB houdende verlenging van de beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

98

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top