EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:164:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 164, 24 juni 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 164

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
24 juni 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 953/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2007, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Ivoorkust inzake de visserij voor de kust van Ivoorkust

1

 

 

Verordening (EG) nr. 954/2005 van de Commissie van 23 juni 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

3

 

*

Verordening (EG) nr. 955/2005 van de Commissie van 23 juni 2005 houdende opening van een contingent voor de invoer in de Gemeenschap van rijst van oorsprong uit Egypte

5

 

*

Verordening (EG) nr. 956/2005 van de Commissie van 23 juni 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 411/88 met betrekking tot de bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzet toe te passen methode en rentevoeten

8

 

 

Verordening (EG) nr. 957/2005 van de Commissie van 23 juni 2005 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 846/2005 vastgestelde restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

11

 

 

Verordening (EG) nr. 958/2005 van de Commissie van 23 juni 2005 houdende het besluit om geen gevolg te geven aan de 30e deelinschrijving voor witte suiker in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1327/2004 ingestelde permanente inschrijving

13

 

 

Verordening (EG) nr. 959/2005 van de Commissie van 23 juni 2005 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee

14

 

 

Verordening (EG) nr. 960/2005 van de Commissie van 23 juni 2005 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen

16

 

 

Verordening (EG) nr. 961/2005 van de Commissie van 23 juni 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

20

 

 

Verordening (EG) nr. 962/2005 van de Commissie van 23 juni 2005 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten in de wijnsector

23

 

 

Verordening (EG) nr. 963/2005 van de Commissie van 23 juni 2005 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 803/2005 vastgestelde restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de sector suiker

24

 

 

Verordening (EG) nr. 964/2005 van de Commissie van 23 juni 2005 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1210/2004 voor het verkoopseizoen 2004/2005 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

26

 

 

Verordening (EG) nr. 965/2005 van de Commissie van 23 juni 2005 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

28

 

 

Verordening (EG) nr. 966/2005 van de Commissie van 23 juni 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

30

 

 

Verordening (EG) nr. 967/2005 van de Commissie van 23 juni 2005 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 868/2005

32

 

 

Verordening (EG) nr. 968/2005 van de Commissie van 23 juni 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

33

 

 

Verordening (EG) nr. 969/2005 van de Commissie van 23 juni 2005 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1757/2004

35

 

 

Verordening (EG) nr. 970/2005 van de Commissie van 23 juni 2005 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 115/2005

36

 

*

Richtlijn 2005/43/EG van de Commissie van 23 juni 2005 tot wijziging van de bijlagen bij Richtlijn 68/193/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken

37

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit nr. 4/2005 van de ACS-EG-Raad van ministers van 13 april 2005 betreffende het gebruik van de reserve van de middelen voor langetermijnontwikkeling van het negende Europees Ontwikkelingsfonds

46

 

*

Besluit van de Raad van 13 juni 2005 houdende benoeming van een plaatsvervangend lid (Italië) in het Comité van de Regio's

48

 

*

Besluit van de Raad van 13 juni 2005 houdende benoeming van een plaatsvervangend lid (Duitsland) in het Comité van de Regio's

49

 

 

Commissie

 

*

Besluit van de Commissie van 21 juni 2005 tot oprichting van een netwerkgroep voor de uitwisseling en coördinatie van informatie betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde, conventionele en biologische gewassen

50

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 juni 2005 betreffende de uitvoering van programma’s voor onderzoek naar aviaire influenza bij pluimvee en in het wild levende vogels in de lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1827)  ( 1 )

52

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 juni 2005 betreffende het in de handel brengen van een koolzaadproduct (Brassica napus L., lijn GT73), genetisch gemodificeerd met het oog op tolerantie voor het herbicide glyfosaat, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1838)  ( 1 )

57

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top