EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:156:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 156, 18 juni 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 156

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
18 juni 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 919/2005 van de Raad van 13 juni 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 827/2004 wat betreft het verbod op de invoer van grootoogtonijn uit Cambodja, Equatoriaal-Guinea en Sierra Leone, tot intrekking van Verordening (EG) nr. 826/2004 houdende een verbod op de invoer van Atlantische blauwvintonijn uit Equatoriaal-Guinea en Sierra Leone en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 828/2004 houdende een verbod op de invoer van Atlantische zwaardvis uit Sierra Leone

1

 

*

Verordening (EG) nr. 920/2005 van de Raad van 13 juni 2005 tot wijziging van Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap en Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, alsmede tot invoering van tijdelijke afwijkingsmaatregelen met betrekking tot deze verordeningen

3

 

 

Verordening (EG) nr. 921/2005 van de Commissie van 17 juni 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

5

 

 

Verordening (EG) nr. 922/2005 van de Commissie van 17 juni 2005 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten in de wijnsector

7

 

 

Verordening (EG) nr. 923/2005 van de Commissie van 15 juni 2005 betreffende de overdracht aan het Portugese interventiebureau en de verkoop op de Portugese markt van 80 000 t zachte tarwe, 80 000 t maïs en 40 000 t gerst die in het bezit zijn van het Hongaarse interventiebureau

8

 

 

Verordening (EG) nr. 924/2005 van de Commissie van 17 juni 2005 betreffende de 84e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

11

 

 

Verordening (EG) nr. 925/2005 van de Commissie van 17 juni 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de 20e deelinschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 214/2001

12

 

 

Verordening (EG) nr. 926/2005 van de Commissie van 17 juni 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 165e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving

13

 

 

Verordening (EG) nr. 927/2005 van de Commissie van 17 juni 2005 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 165e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving

15

 

 

Verordening (EG) nr. 928/2005 van de Commissie van 17 juni 2005 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 337e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90

17

 

 

Verordening (EG) nr. 929/2005 van de Commissie van 17 juni 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor boter voor de 21e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2771/1999

18

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Conferentie van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten

 

*

Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 30 mei 2005 tot vaststelling van de uiterste datum waarop betalingsverplichtingen uit hoofde van het negende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) kunnen worden aangegaan

19

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit 2005/447/GBVB van de Raad van 14 maart 2005 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Argentinië betreffende de deelname van de Republiek Argentinië aan de militaire crisisbeheersingsoperatie van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina (Operatie Althea)

21

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Argentinië betreffende de deelname van de Republiek Argentinië aan de militaire crisisbeheersingsoperatie van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina (Operatie Althea)

22

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top