Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:139:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 139, 02 juni 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 139

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
2 juni 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 837/2005 van de Raad van 23 mei 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek

1

 

*

Verordening (EG) nr. 838/2005 van de Raad van 30 mei 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 131/2004 betreffende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Soedan

3

 

 

Verordening (EG) nr. 839/2005 van de Commissie van 1 juni 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

5

 

*

Verordening (EG) nr. 840/2005 van de Commissie van 31 mei 2005 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

7

 

 

Verordening (EG) nr. 841/2005 van de Commissie van 1 juni 2005 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rietsuiker in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten

13

 

 

Verordening (EG) nr. 842/2005 van de Commissie van 1 juni 2005 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1210/2004 voor het verkoopseizoen 2004/2005 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

14

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 31 mei 2005 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2003/804/EG tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en certificeringsvoorschriften voor de invoer van weekdieren en van eieren en gameten daarvan, bestemd voor verdere groei, afkweek, heruitzetting of menselijke consumptie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1585)  ( 1 )

16

 

*

Beschikking van de Commissie van 31 mei 2005 houdende machtiging van Spanje om de toepassing van een tijdelijke maatregel tot uitsluiting van compenserende steun voor op de markt gebrachte producten die afkomstig zijn van op of na 1 juni 2002 aangeplante nieuwe bananenarealen, met drie jaar te verlengen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1605)

19

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

 

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

 

*

Aanbeveling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 55/04/COL van 30 maart 2004 inzake een in 2004 uit te voeren gecoördineerd bewakingsprogramma om de inachtneming van de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in en op granen en bepaalde andere producten van plantaardige oorsprong te garanderen

20

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2005/411/GBVB van de Raad van 30 mei 2005 met betrekking tot restrictieve maatregelen tegen Soedan en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/31/GBVB

25

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 830/2005 van de Commissie van 30 mei 2005 houdende vijfde wijziging van Verordening (EG) nr. 1763/2004 van de Raad tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) ( PB L 137 van 31.5.2005 )

29

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top