Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:127:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 127, 20 mei 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 127

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
20 mei 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 758/2005 van de Commissie van 19 mei 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 759/2005 van de Commissie van 19 mei 2005 tot vaststelling van een verlagingscoëfficiënt voor de afgifte van restitutiecertificaten voor goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen, zoals bedoeld in artikel 8, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/2000

3

 

*

Verordening (EG) nr. 760/2005 van de Commissie van 19 mei 2005 tot vaststelling van de hoeveelheden ruwe tabak die in Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal in het kader van de garantiedrempel voor de oogst 2005 naar een andere soortengroep mogen worden overgedragen

4

 

*

Verordening (EG) nr. 761/2005 van de Commissie van 19 mei 2005 tot opening van de in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad bedoelde crisisdistillatie voor bepaalde soorten wijn in Frankrijk

6

 

*

Verordening (EG) nr. 762/2005 van de Commissie van 19 mei 2005 tot opening van de in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad bedoelde crisisdistillatie voor tafelwijn in Spanje

8

 

 

Verordening (EG) nr. 763/2005 van de Commissie van 19 mei 2005 betreffende de afgifte van invoercertificaten van rijst van oorsprong uit de ACS-staten en de LGO, die in de eerste vijf werkdagen van mei 2005 op grond van Verordening (EG) nr. 638/2003 zijn aangevraagd

10

 

 

Verordening (EG) nr. 764/2005 van de Commissie van 19 mei 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

12

 

 

Verordening (EG) nr. 765/2005 van de Commissie van 19 mei 2005 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1757/2004

14

 

 

Verordening (EG) nr. 766/2005 van de Commissie van 19 mei 2005 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1565/2004

15

 

 

Verordening (EG) nr. 767/2005 van de Commissie van 19 mei 2005 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 115/2005

16

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Besluit van de Commissie van 11 mei 2005 inzake de verlenging van het mandaat van de Europese groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën

17

 

*

Beschikking van de Commissie van 12 mei 2005 tot wijziging van de Beschikkingen 2000/45/EG, 2001/405/EG, 2001/688/EG, 2002/255/EG en 2002/747/EG met het oog op de verlenging van de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan bepaalde producten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1446)  ( 1 )

20

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 mei 2005 houdende goedkeuring voor het begrotingsjaar 2004 van de door de lidstaten ingediende rekeningen inzake de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1443)

22

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit 2005/386/GBVB van de Raad van 14 maart 2005 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland betreffende de deelname van Nieuw-Zeeland aan de militaire crisisbeheersingsoperatie van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina (Operatie Althea)

27

Overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland betreffende de deelname van Nieuw-Zeeland aan de militaire crisisbeheersingsoperatie van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina (Operatie Althea)

28

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit 2005/387/JBZ van de Raad van 10 mei 2005 inzake de uitwisseling van informatie, de risicobeoordeling en de controle ten aanzien van nieuwe psychoactieve stoffen

32

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top