Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:100:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 100, 20 april 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 100

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
20 april 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 603/2005 van de Raad van 12 april 2005 tot wijziging van de lijsten van insolventieprocedures, liquidatieprocedures en curatoren die zijn opgenomen in de bijlagen A, B en C bij Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures

1

 

 

Verordening (EG) nr. 604/2005 van de Commissie van 19 april 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

9

 

*

Verordening (EG) nr. 605/2005 van de Commissie van 19 april 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 296/96 betreffende de door de lidstaten te verstrekken gegevens en de maandelijkse boeking van de uit de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) gefinancierde uitgaven

11

 

*

Verordening (EG) nr. 606/2005 van de Commissie van 19 april 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 795/2004 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers

15

 

*

Verordening (EG) nr. 607/2005 van de Commissie van 18 april 2005 houdende vierde wijziging van Verordening (EG) nr. 1763/2004 van de Raad tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY)

17

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 16 maart 2004 betreffende de steunmaatregel die Italië voornemens is ten uitvoer te leggen ter bestrijding van de crisis in de perzikteelt in Piemonte (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 473)

19

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 september 2004 betreffende de door Frankrijk ten uitvoer gelegde steunmaatregel ten gunste van de Compagnie Marseille Réparation (CMR) — Steunmaatregel C 34/03 (ex N 728/02) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 3350)  (1)

26

 

*

Beschikking van de Commissie van 20 oktober 2004 betreffende de steunregeling die Italië heeft toegepast ten gunste van ondernemingen die in de door natuurrampen in 2002 getroffen gemeenten investeringen hebben gedaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 3893)  (1)

46

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit 2005/316/GBVB van de Raad van 18 april 2005 betreffende de uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/694/GBVB ter zake van aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY)

54

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top