Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:055:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 55, 01 maart 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 55

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
1 maart 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 342/2005 van de Commissie van 28 februari 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 343/2005 van de Commissie van 28 februari 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

3

 

 

Verordening (EG) nr. 344/2005 van de Commissie van 28 februari 2005 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

5

 

 

Verordening (EG) nr. 345/2005 van de Commissie van 28 februari 2005 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

7

 

 

Verordening (EG) nr. 346/2005 van de Commissie van 28 februari 2005 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen

9

 

 

Verordening (EG) nr. 347/2005 van de Commissie van 28 februari 2005 tot vaststelling van de productierestitutie voor olijfolie die wordt gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde conserven

10

 

*

Verordening (EG) nr. 348/2005 van de Commissie van 28 februari 2005 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 174/1999 met betrekking tot de geldigheidsduur van uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de restitutie in de sector melk en zuivelproducten

11

 

*

Verordening (EG) nr. 349/2005 van de Commissie van 28 februari 2005 tot vaststelling van voorschriften inzake de communautaire financiering van de in Beschikking 90/424/EEG van de Raad bedoelde urgente maatregelen en maatregelen ter bestrijding van bepaalde dierziekten

12

 

 

Verordening (EG) nr. 350/2005 van de Commissie van 28 februari 2005 houdende opening van een inschrijving voor de toekenning van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen, citroenen en appelen)

26

 

 

Verordening (EG) nr. 351/2005 van de Commissie van 28 februari 2005 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook

29

 

 

Verordening (EG) nr. 352/2005 van de Commissie van 28 februari 2005 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker voor de periode van 1 tot en met 31 maart 2005

31

 

 

Verordening (EG) nr. 353/2005 van de Commissie van 28 februari 2005 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 maart 2005

32

 

*

Richtlijn 2005/13/EG van de Commissie van 21 februari 2005 tot wijziging van Richtlijn 2000/25/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door motoren bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers, en tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers ( 1 )

35

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

2005/165/EG:
Besluit van de Raad van 17 februari 2005 houdende benoeming van twee Belgische leden en een Belgische plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s

55

 

 

Commissie

 

*

2005/166/EG:
Beschikking van de Commissie van 10 februari 2005 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van Kyoto (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 247)

57

 

*

2005/167/EG:
Besluit van de Commissie van 28 februari 2005 betreffende de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de publicatie in de vorm van een cd-rom van het verslag van de Global Conference on Animal Welfare van het Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten, gehouden in februari 2004

92

 

*

2005/168/EG:
Besluit nr. 1/2003 van het Associatiecomité van de SPS-overeenkomst EU-Chili, genoemd Gemengd Comité van beheer, van 24 oktober 2003 betreffende het reglement van orde van het Associatiecomité van de SPS-overeenkomst EU-Chili, genoemd Gemengd Comité van beheer (hierna „GCB” genoemd)

93

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top