Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:033:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 33, 05 februari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 33

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
5 februari 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG, Euratom) nr. 202/2005 van de Raad van 18 januari 2005 tot wijziging van Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie en de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg

1

 

 

Verordening (EG) nr. 203/2005 van de Commissie van 4 februari 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

3

 

 

Verordening (EG) nr. 204/2005 van de Commissie van 4 februari 2005 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen voor invoercertificaten voor levende mannelijke runderen met een gewicht van 80 tot 300 kg, die in januari 2005 zijn ingediend op grond van een bij Verordening (EG) nr. 1204/2004 vastgesteld tariefcontingent

5

 

*

Verordening (EG) nr. 205/2005 van de Commissie van 4 februari 2005 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 wat betreft de inschrijving van een aantal benamingen in het „Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen” (Valdemone — (BOB), Queso Ibores — (BOB), Pera de Jumilla — (BOB), Aceite de Terra Alta of Oli de Terra Alta — (BOB), Sierra de Cádiz — (BOB), Requeijão Serra da Estrela — (BOB), Zafferano dell’Aquila — (BOB), Zafferano di San Gimignano — (BOB), Mantecadas de Astorga — (BGA) en Pan de Cea — (BGA))

6

 

*

Verordening (EG) nr. 206/2005 van de Commissie van 4 februari 2005 tot instelling van definitieve vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer van gekweekte zalm

8

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

2005/102/EG:
Beschikking van de Commissie van 26 januari 2005 tot wijziging van de Beschikkingen 2001/881/EG en 2002/459/EG, wat de lijst van grensinspectieposten betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 126)
 ( 1 )

30

 

*

2005/103/EG:
Beschikking van de Commissie van 31 januari 2005 tot vaststelling van een regeling voor de toewijzing van quota aan producenten en importeurs van chloorfluorkoolwaterstoffen voor de jaren 2003 tot en met 2009 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 134)

65

 

*

2005/104/EG:
Beschikking van de Commissie van 3 februari 2005 tot wijziging van Beschikking 2002/300/EG tot vaststelling van de lijst van ten aanzien van Bonamia ostreae en/of Marteilia refringens erkende gebieden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 217)
 ( 1 )

71

 

*

2005/105/EG:
Beschikking van de Commissie van 3 februari 2005 tot machtiging van Zweden om in plaats van enquêtes naar de rundveestapel gebruik te maken van de bij titel I van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad ingestelde regeling (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 194)
 ( 1 )

74

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit nr. 197 van 23 maart 2004 betreffende de overgangsperioden voor het invoeren van de Europese ziekteverzekeringskaart overeenkomstig artikel 5 van Besluit nr. 191 ( PB L 343 van 19.11.2004 )

75

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top