Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:031:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 31, 04 februari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 31

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
4 februari 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 185/2005 van de Commissie van 3 februari 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 186/2005 van de Commissie van 3 februari 2005 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen voor invoercertificaten voor kalveren met een gewicht van niet meer dan 80 kg, die in januari 2005 zijn ingediend op grond van een bij Verordening (EG) nr. 1201/2004 vastgesteld tariefcontingent

3

 

*

Verordening (EG) nr. 187/2005 van de Commissie van 2 februari 2005 tot 43e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Osama bin Laden, het Al Qa' ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

4

 

*

Verordening (EG) nr. 188/2005 van de Commissie van 3 februari 2005 houdende bepalingen ter uitvoering van de steunregeling voor de sector vlees in de ultraperifere regio’s

6

 

 

Verordening (EG) nr. 189/2005 van de Commissie van 3 februari 2005 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de vanaf 4 februari 2005 geldende representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

10

 

 

Verordening (EG) nr. 190/2005 van de Commissie van 3 februari 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

12

 

 

Verordening (EG) nr. 191/2005 van de Commissie van 3 februari 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector

14

 

 

Verordening (EG) nr. 192/2005 van de Commissie van 3 februari 2005 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de 18e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1327/2004

17

 

 

Verordening (EG) nr. 193/2005 van de Commissie van 3 februari 2005 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

18

 

 

Verordening (EG) nr. 194/2005 van de Commissie van 3 februari 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

20

 

 

Verordening (EG) nr. 195/2005 van de Commissie van 3 februari 2005 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

22

 

 

Verordening (EG) nr. 196/2005 van de Commissie van 3 februari 2005 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sectoren granen en rijst

24

 

 

Verordening (EG) nr. 197/2005 van de Commissie van 3 februari 2005 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1757/2004

25

 

 

Verordening (EG) nr. 198/2005 van de Commissie van 3 februari 2005 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1565/2004

26

 

 

Verordening (EG) nr. 199/2005 van de Commissie van 3 februari 2005 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 115/2005

27

 

 

Verordening (EG) nr. 200/2005 van de Commissie van 3 februari 2005 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van sorgho in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2275/2004

28

 

 

Verordening (EG) nr. 201/2005 van de Commissie van 3 februari 2005 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2277/2004

29

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

2005/89/EG:
Besluit van de Raad van 24 september 2004 betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

30

Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

31

 

 

Commissie

 

*

2005/90/EG:
Beschikking van de Commissie van 20 april 2004 betreffende de maatregel die door Frankrijk ten uitvoer is gelegd ten gunste van de Société de Réparation Navale et Industrielle SA (SORENI) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1362)
 ( 1 )

44

 

*

2005/91/EG:
Beschikking van de Commissie van 2 februari 2005 tot vaststelling van de periode waarna rabiësvaccinatie als geldig wordt beschouwd (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 190)
 ( 1 )

61

 

*

2005/92/EG:
Beschikking van de Commissie van 2 februari 2005 inzake de veterinairrechtelijke voorschriften, de certificering en overgangsbepalingen met betrekking tot het binnenbrengen van en de opslagperiode voor zendingen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong in vrije zones, vrije entrepots en inrichtingen van handelaren die leveren aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 191)
 ( 1 )

62

 

*

2005/93/EG:
Beschikking van de Commissie van 2 februari 2005 tot vaststelling van overgangsbepalingen met betrekking tot het binnenbrengen van en de opslagperiode voor zendingen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong in douane-entrepots in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 192)
 ( 1 )

64

 

*

2005/94/EG, Euratom:
Besluit van de Commissie van 3 februari 2005 tot wijziging van Besluit 2001/844/EG, EGKS, Euratom

66

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2005/95/GBVB van de Raad van 2 februari 2005 tot verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Afghanistan

69

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2005/96/GBVB van de Raad van 2 februari 2005 houdende wijziging en verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het gebied van de Grote Meren in Afrika

70

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2005/97/GBVB van de Raad van 2 februari 2005 tot verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Bosnië en Herzegovina

71

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2005/98/GBVB van de Raad van 2 februari 2005 houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

72

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2005/99/GBVB van de Raad van 2 februari 2005 tot verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het vredesproces in het Midden-Oosten

73

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2005/100/GBVB van de Raad van 2 februari 2005 houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de zuidelijke Kaukasus

74

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Beschikking 2005/87/EG van 2 februari 2005 tot machtiging van Zweden om in plaats van enquêtes naar de rundveestapel gebruik te maken van de bij titel I van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad ingestelde regeling ( PB L 30 van 3.2.2005 )

75

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top