EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:027:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 27, 29 januari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 27

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
29 januari 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 143/2005 van de Commissie van 28 januari 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 144/2005 van de Commissie 28 januari 2005 betreffende de 75e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

3

 

*

Verordening (EG) nr. 145/2005 van de Commissie van 28 januari 2005 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op bariumcarbonaat uit de Volksrepubliek China

4

 

*

Verordening (EG) nr. 146/2005 van de Commissie van 28 januari 2005 betreffende de vaststelling van een aanvaardingspercentage voor de voor een facultatieve distillatie van tafelwijn gesloten contracten

24

 

 

Verordening (EG) nr. 147/2005 van de Commissie van 28 januari 2005 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 156e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving

25

 

 

Verordening (EG) nr. 148/2005 van de Commissie van 28 januari 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 156e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving

27

 

 

Verordening (EG) nr. 149/2005 van de Commissie van 28 januari 2005 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 328e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90

29

 

 

Verordening (EG) nr. 150/2005 van de Commissie van 28 januari 2005 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor boter voor de 12e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2771/1999

30

 

 

Verordening (EG) nr. 151/2005 van de Commissie van 28 januari 2005 betreffende de 11e deelinschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 214/2001

31

 

 

Verordening (EG) nr. 152/2005 van de Commissie van 28 januari 2005 tot bepaling van de mate waarin de in januari 2005 ingediende aanvragen voor invoercertificaten voor jonge mannelijke mestrunderen ingewilligd kunnen worden op grond van een bij Verordening (EG) nr. 1204/2004 vastgesteld tariefcontingent

32

 

 

Verordening (EG) nr. 153/2005 van de Commissie van 28 januari 2005 houdende vaststelling van het definitieve eenheidsbedrag van de restitutie, en van het percentage in de sector groenten en fruit afgegeven uitvoercertificaten van het B-stelsel (tomaten, sinaasappelen, citroenen, druiven voor tafelgebruik en appelen)

33

 

 

Verordening (EG) nr. 154/2005 van de Commissie van 28 januari 2005 betreffende de offertes voor de uitvoer van volwitte voorgekookte (parboiled) langkorrelige B-rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2032/2004

35

 

 

Verordening (EG) nr. 155/2005 van de Commissie van 28 januari 2005 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte B-rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving voor de vaststelling van de subsidie bedoeld in Verordening (EG) nr. 2033/2004

36

 

 

Verordening (EG) nr. 156/2005 van de Commissie van 28 januari 2005 betreffende de offertes voor de uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2031/2004

37

 

*

Richtlijn 2005/5/EG van de Commissie van 26 januari 2005 tot wijziging van Richtlijn 2002/26/EG wat betreft bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de gehalten aan ochratoxine A in bepaalde levensmiddelen ( 1 )

38

 

*

Richtlijn 2005/7/EG van de Commissie van 27 januari 2005 tot wijziging van Richtlijn 2002/70/EG tot vaststelling van voorschriften voor de gehaltebepaling van dioxinen en dioxineachtige PCB's in diervoeders ( 1 )

41

 

*

Richtlijn 2005/8/EG van de Commissie van 27 januari 2005 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake ongewenste stoffen in diervoeding ( 1 )

44

 

*

Richtlijn 2005/9/EG van de Commissie van 28 januari 2005 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op aanpassing van bijlage VII aan de technische vooruitgang ( 1 )

46

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

2005/64/EG:
Beschikking van de Commissie van 26 januari 2005 tot uitvoering van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad voor wat betreft de invoervoorwaarden voor katten, honden en fretten voor erkende instellingen, instituten of centra (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 118)
 ( 1 )

48

 

*

2005/65/EG:
Beschikking van de Commissie van 28 januari 2005 betreffende bepaalde aanvullende overgangsgaranties voor Denemarken in verband met de wijziging van zijn status als lidstaat waar niet tegen Newcastle disease wordt ingeënt (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 143)
 ( 1 )

52

 

*

2005/66/EG:
Beschikking van de Commissie van 28 januari 2005 tot intrekking van Beschikking 2003/363/EG tot goedkeuring van het programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in bepaalde gebieden van België (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 144)
 ( 1 )

54

 

*

2005/67/EG:
Beschikking van de Commissie van 28 januari 2005 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Beschikking 2003/634/EG houdende goedkeuring van programma’s ter verkrijging van de status van erkend gebied of erkend bedrijf in een niet-erkend gebied ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS) en infectieuze hematopoïetische necrose (IHN) bij vis (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 148)
 ( 1 )

55

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

2005/68/GBVB:
Besluit van de Raad van 24 januari 2005 tot wijziging van Besluit 2004/197/GBVB van de Raad tot instelling van een mechanisme voor het beheer van de financiering van de gemeenschappelijke kosten van de operaties van de Europese Unie die gevolgen hebben op militair of defensiegebied (Athena)

59

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2005/69/GBVB van de Raad van 24 januari 2005 over de uitwisseling van bepaalde gegevens met Interpol

61

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top