Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:019:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 19, 21 januari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 19

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
21 januari 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 83/2005 van de Raad van 18 januari 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2604/2000 inzake de invoer van polyethyleentereftalaat uit onder andere de Republiek Korea en Taiwan

1

 

*

Verordening (EG) nr. 84/2005 van de Raad van 18 januari 2005 tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2042/2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op televisiecamerasystemen uit Japan

9

 

 

Verordening (EG) nr. 85/2005 van de Commissie van 20 januari 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

15

 

 

Verordening (EG) nr. 86/2005 van de Commissie van 20 januari 2005 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de vanaf 21 januari 2005 geldende representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

17

 

 

Verordening (EG) nr. 87/2005 van de Commissie van 20 januari 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

19

 

 

Verordening (EG) nr. 88/2005 van de Commissie van 20 januari 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector

21

 

 

Verordening (EG) nr. 89/2005 van de Commissie van 20 januari 2005 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de 17e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1327/2004

24

 

 

Verordening (EG) nr. 90/2005 van de Commissie van 20 januari 2005 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen

25

 

 

Verordening (EG) nr. 91/2005 van de Commissie van 20 januari 2005 tot vaststelling van een verlagingscoëfficiënt voor de afgifte van restitutiecertificaten voor goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen, zoals bedoeld in artikel 8, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/2000

26

 

*

Verordening (EG) nr. 92/2005 van de Commissie van 19 januari 2005 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft de methoden voor de verwijdering of het gebruik van dierlijke bijproducten en tot wijziging van bijlage VI daarbij voor wat betreft de omzetting in biogas en de verwerking van gesmolten vet ( 1 )

27

 

*

Verordening (EG) nr. 93/2005 van de Commissie van 19 januari 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verwerking van dierlijke bijproducten van vis en handelsdocumenten voor het vervoer van dierlijke bijproducten ( 1 )

34

 

 

Verordening (EG) nr. 94/2005 van de Commissie van 20 januari 2005 betreffende de afgifte van invoercertificaten van rijst van oorsprong uit de ACS-staten en de LGO, die in de eerste vijf werkdagen van januari 2005 op grond van Verordening (EG) nr. 638/2003 zijn aangevraagd

40

 

 

Verordening (EG) nr. 95/2005 van de Commissie van 20 januari 2005 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

42

 

 

Verordening (EG) nr. 96/2005 van de Commissie van 20 januari 2005 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1757/2004

45

 

 

Verordening (EG) nr. 97/2005 van de Commissie van 20 januari 2005 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1565/2004

46

 

 

Verordening (EG) nr. 98/2005 van de Commissie van 20 januari 2005 betreffende de offertes voor de invoer van sorgho die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2275/2004

47

 

 

Verordening (EG) nr. 99/2005 van de Commissie van 20 januari 2005 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2277/2004

48

 

 

Verordening (EG) nr. 100/2005 van de Commissie van 20 januari 2005 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2276/2004

49

 

*

Richtlijn 2005/4/EG van de Commissie van 19 januari 2005 tot wijziging van Richtlijn 2001/22/EG tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan lood, cadmium, kwik en 3-MCPD in levensmiddelen ( 1 )

50

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

2005/35/EG:
Besluit van de Raad van 7 december 2004 betreffende de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Monaco waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, alsmede de goedkeuring en ondertekening van de bijbehorende intentieverklaring

53

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Monaco waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad

55

 

 

Commissie

 

*

2005/36/EG:
Besluit van de Commissie van 8 september 2004 tot wijziging van Beschikking 2004/166/EG betreffende herstructureringssteun die Frankrijk voornemens is te verlenen aan de Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 3359)
 ( 1 )

70

 

*

2005/37/EG:
Besluit van de Commissie van 29 oktober 2004 tot oprichting van het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum (ETWC) en tot coördinatie van de technische maatregelen ter bescherming van de euromunten tegen namaak

73

 

*

2005/38/EG:
Besluit van de Commissie van 27 december 2004 tot toekenning van een extra aantal buitengaats door te brengen dagen aan Nederland overeenkomstig bijlage V bij Verordening (EG) nr. 2287/2003 van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 5269)

75

 

*

2005/39/EG:
Besluit van de Commissie van 30 december 2004 met betrekking tot de financiering van een externe evaluatie van het Gemeenschapsbeleid voor diergezondheid en van een studie over de kosten en voorwaarden voor een financieringsinstrument ter dekking van de risico’s van epidemieën in de veestapel van de EU

76

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top