EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:375:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 375, 23 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 375

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

47e jaargang
23 december 2004


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 2217/2004 van de Raad van 22 december 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, en van Verordening (EG) nr. 1788/2003 tot vaststelling van een heffing in de sector melk- en zuivelproducten

1

 

 

Verordening (EG) nr. 2218/2004 van de Commissie van 22 december 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

4

 

 

Verordening (EG) nr. 2219/2004 van de Commissie van 22 december 2004 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte B-rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving voor de vaststelling van de subsidie bedoeld in Verordening (EG) nr. 2033/2004

6

 

 

Verordening (EG) nr. 2220/2004 van de Commissie van 22 december 2004 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rietsuiker in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten

7

 

*

Verordening (EG) nr. 2221/2004 van de Commissie van 22 december 2004 houdende de toewijzing van uitvoercertificaten voor kaas die in 2005 in het kader van bepaalde contingenten op grond van de GATT-overeenkomsten naar de Verenigde Staten van Amerika mag worden uitgevoerd

9

 

*

Richtlijn 2004/114/EG van de Raad van 13 december 2004 betreffende de voorwaarden voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk

12

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

2004/889/EG:
Besluit van de Raad van 16 november 2004 betreffende de sluiting van een Overeenkomst betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Volksrepubliek China

19

 

*

2004/890/EG:
Besluit van de Raad van 20 december 2004 inzake de terugtrekking van de Europese Gemeenschap uit het Verdrag inzake de visserij en de instandhouding van de levende rijkdommen van de zee in de Oostzee en de Belten

27

 

 

Commissie

 

*

2004/891/EG:
Besluit van de Commissie van 19 november 2004 tot beëindiging van de onderzoeksprocedure betreffende handelsbelemmeringen bestaande in handelspraktijken van Canada in verband met geografische aanduidingen van wijn (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4388)

28

 

*

2004/892/EG:
Beschikking van de Commissie van 20 december 2004 tot wijziging van Beschikking 2004/614/EG betreffende de toepassingsperiode van de beschermingsmaatregelen in verband met aviaire influenza in Zuid-Afrika (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 5011)
 ( 1 )

30

 

*

2004/893/EG:
Beschikking van de Commissie van 20 december 2004 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van bepaald zaaizaad van de soort Secale cereale dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad voldoet (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 5027)
 ( 1 )

31

 

*

2004/894/EG:
Beschikking van de Commissie van 20 december 2004 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van bepaald zaaizaad van de soort Triticum aestivum dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad voldoet (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 5028)
 ( 1 )

33

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 226/2004 van de Raad van 10 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten ( PB L 39 van 11.2.2004 )

35

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top