EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:360:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 360, 07 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 360

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

47e jaargang
7 december 2004


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 2078/2004 van de Commissie van 6 december 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 2079/2004 van de Commissie van 6 december 2004 tot vaststelling, voor het jaar 2005, van de aanpassingscoëfficiënten die moeten worden toegepast op de specifieke referentiehoeveelheden van de traditionele marktdeelnemers en de specifieke toewijzingen van de niet-traditionele marktdeelnemers in het kader van de extra hoeveelheid voor de invoer van bananen in de nieuwe lidstaten

3

 

*

Verordening (EG) nr. 2080/2004 van de Commissie van 6 december 2004 tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 2298/2001 houdende nadere voorschriften voor de uitvoer van producten voor levering als voedselhulp in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

4

 

*

Verordening (EG) nr. 2081/2004 van de Commissie van 6 december 2004 tot vaststelling van regels voor het verstrekken van de nodige gegevens voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 2358/71 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad

6

 

*

Verordening (EG) nr. 2082/2004 van de Commissie van 6 december 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 216/96 houdende het Reglement voor de procesvoering bij de kamers van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

8

 

*

Verordening (EG) nr. 2083/2004 van de Commissie van 6 december 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1432/94 en Verordening (EG) nr. 1458/2003 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van het stelsel van invoercertificaten in de sector varkensvlees

12

 

*

Verordening (EG) nr. 2084/2004 van de Commissie van 6 december 2004 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 2837/93 ten aanzien van de termijn voor de betaling van de steun voor de instandhouding van olijfgaarden in de traditionele olijventeeltgebieden op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee

19

 

 

Verordening (EG) nr. 2085/2004 van de Commissie van 6 december 2004 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook

20

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

2004/834/EG:
Beschikking van de Commisie van 7 mei 2004 betreffende de regeling voor steun die Spanje voornemens is te verlenen aan organisaties van olijfolieproducenten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1630)

22

 

*

2004/835/EG:
Beschikking van de Commissie van 3 december 2004 tot goedkeuring van plannen voor de erkenning van inrichtingen voor het intracommunautaire handelsverkeer in pluimvee en broedeieren (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4544)
 ( 1 )

28

 

*

2004/836/EG:
Beschikking van de Commissie van 6 december 2004 tot wijziging en rectificatie van Beschikking 2004/4/EG houdende machtiging van de lidstaten om ten aanzien van Egypte tijdelijk aanvullende maatregelen te nemen tegen de verspreiding van Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4602)

30

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit 2004/837/GBVB van de Raad van 6 december 2004 tot uitvoering van Gemeenschappelijk Optreden 2002/210/GBVB inzake de politiemissie van de Europese Unie

32

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2286/2003 van de Commissie van 18 december 2003 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek ( PB L 343 van 31.12.2003 )

33

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top