Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:359:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 359, 04 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 359

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

47e jaargang
4 december 2004


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 2073/2004 van de Raad van 16 november 2004 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen

1

 

*

Verordening (EG) nr. 2074/2004 van de Raad van 29 november 2004 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China

11

 

 

Verordening (EG) nr. 2075/2004 van de Commissie van 3 december 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

23

 

*

Verordening (EG) nr. 2076/2004 van de Commissie van 3 december 2004 tot eerste aanpassing van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake meststoffen (EDDHSA en tripelsuperfosfaat) ( 1 )

25

 

*

Verordening (EG) nr. 2077/2004 van de Commissie van 3 december 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het gebruik van technische hulpstoffen

28

 

*

Richtlijn 2004/106/EG van de Raad van 16 november 2004 tot wijziging van Richtlijn 77/799/EEG betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen, bepaalde accijnzen en heffingen op verzekeringspremies alsmede van Richtlijn 92/12/EEG betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop

30

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

2004/828/EG:
Besluit van de Raad van 2 november 2004 betreffende de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Andorra waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, alsmede de goedkeuring en ondertekening van de bijbehorende gezamenlijke intentieverklaring

32

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Andorra waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

33

Gezamenlijke intentieverklaring

46

 

*

2004/829/EG:
Besluit van de Raad van 29 november 2004 houdende benoeming van een plaatsvervanger (ES) in het Comité van de Regio's

54

 

 

Commissie

 

*

2004/830/EG:
Besluit van de Commissie van 18 oktober 2004 tot beëindiging van de versnelde procedure voor de herziening van Verordening (EG) nr. 2164/98 van de Raad tot instelling van een definitief compenserend recht op de invoer van bepaalde breedspectrumantibiotica uit India

55

 

*

2004/831/EG:
Beschikking van de Commissie van 3 december 2004 tot wijziging van Beschikking 2003/526/EG wat betreft maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest in Noord-Rijnland-Westfalen (Duitsland) en Slowakije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4506)
 ( 1 )

61

 

*

2004/832/EG:
Beschikking van de Commissie van 3 december 2004 tot goedkeuring van de programma's voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens en de noodvaccinatie van deze varkens in de Noordelijke Vogezen, Frankrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4538)
 ( 1 )

62

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Besluit 2004/833/GBVB van de Raad van 2 december 2004 betreffende de uitvoering van Gemeenschappelijk Optreden 2002/589/GBVB met het oog op een bijdrage van de Europese Unie in het kader van het moratorium van de ECOWAS op lichte wapens

65

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top