Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:349:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 350, 25 november 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 349

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

47e jaargang
25 november 2004


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad van 26 oktober 2004 tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie

1

 

*

Verordening (EG) nr. 2008/2004 van de Raad van 16 november 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1268/1999 inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode

12

 

 

Verordening (EG) nr. 2009/2004 van de Commissie van 24 november 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

14

 

 

Verordening (EG) nr. 2010/2004 van de Commissie van 24 november 2004 tot vaststelling van de in Verordening (EG) nr. 2375/2002 bedoelde verminderingscoëfficiënt in het kader van deelcontingent II voor zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit

16

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

2004/793/EG:
Besluit van de Raad van 15 november 2004 houdende afsluiting van het overleg met de Republiek Togo krachtens artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou

17

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

 

Gemengd Comité van de EER

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 69/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

23

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 70/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

25

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 71/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

26

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 72/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

29

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 73/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst

30

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 74/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) bij de EER-overeenkomst

32

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 75/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van bijlage XI (Telecommunicatiediensten) bij de EER-overeenkomst

33

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 76/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

34

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 77/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

36

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 80/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van bijlage XV (Staatssteun) bij de EER-overeenkomst

37

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 81/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van bijlage XVI (Aanbestedingen) bij de EER-overeenkomst

38

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 82/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

39

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 83/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

40

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 84/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

42

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 85/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

44

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 86/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

46

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 87/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van Protocol nr. 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-overeenkomst

48

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 88/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van Protocol nr. 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-overeenkomst

49

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 89/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van Protocol nr. 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-overeenkomst

51

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 90/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van Protocol nr. 30 (Specifieke bepalingen voor de organisatie van samenwerking op het gebied van de statistiek) en Protocol nr. 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-overeenkomst

52

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2004/794/GBVB van de Raad van 22 november 2004 houdende verlenging van Gemeenschappelijk Optreden 2002/921/GBVB tot verlenging van het mandaat van de Waarnemingsmissie van de Europese Unie (EUMM)

55

 

*

Besluit 2004/795/GBVB van de Raad van 22 november 2004 tot verlenging van het mandaat van het Hoofd van de Waarnemersmissie van de Europese Unie (EUMM)

56

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2004/796/GBVB van de Raad van 22 november 2004 ter ondersteuning van de fysieke beveiliging van een nucleaire locatie in de Russische Federatie

57

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2004/797/GBVB van de Raad van 22 november 2004 betreffende de ondersteuning van OPCW-activiteiten in het kader van de uitvoering van maatregelen van de strategie van de EU tegen de verspreiding van massavernietigingswapens

63

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit nr. 91/2003 van het Gemengd Comité van de EER van 11 juli 2003 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst ( PB L 272 van 23.10.2003 )

70

 

 

 

*

Bericht aan de lezers(zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top