EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:326:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 326, 29 oktober 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 326

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

47e jaargang
29 oktober 2004


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1866/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1867/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de vanaf 29 oktober 2004 geldende representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

3

 

 

Verordening (EG) nr. 1868/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

5

 

 

Verordening (EG) nr. 1869/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector

7

 

 

Verordening (EG) nr. 1870/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de 11e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1327/2004

10

 

 

Verordening (EG) nr. 1871/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

11

 

 

Verordening (EG) nr. 1872/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor mageremelkpoeder in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 582/2004

13

 

 

Verordening (EG) nr. 1873/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen

14

 

*

Verordening (EG) nr. 1874/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot hun toepassingsdrempels inzake procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten ( 1 )

17

 

*

Verordening (EG) nr. 1875/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 tot wijziging van bijlagen II en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong wat betreft natriumsalicylaat en fenvaleraat ( 1 )

19

 

*

Verordening (EG) nr. 1876/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 953/2003 van de Raad ter voorkoming van verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie

22

 

*

Verordening (EG) nr. 1877/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 tot wijziging van bijlage IIIB bij Verordening (EG) nr. 517/94 ten aanzien van de contingenten voor Servië en Montenegro

25

 

*

Verordening (EG) nr. 1878/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 houdende afwijking van Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad en van Verordening (EEG) nr. 2261/84 van de Raad ten aanzien van de vaststelling van de opbrengsten aan olijven en aan olijfolie in Cyprus, Malta en Slovenië

27

 

 

Verordening (EG) nr. 1879/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

28

 

 

Verordening (EG) nr. 1880/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten

31

 

 

Verordening (EG) nr. 1881/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

34

 

 

Verordening (EG) nr. 1882/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen

36

 

 

Verordening (EG) nr. 1883/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

40

 

 

Verordening (EG) nr. 1884/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1757/2004

43

 

 

Verordening (EG) nr. 1885/2004 van de Commissie van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1565/2004

44

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

2004/740/EG:
Besluit van de Raad van 4 oktober 2004 betreffende richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

45

 

*

2004/741/EG:
Aanbeveling van de Raad van 14 oktober 2004 over de uitvoering van het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

47

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top