Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:298:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 298, 23 september 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 298

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

47e jaargang
23 september 2004


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1654/2004 van de Commissie van 22 september 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1655/2004 van de Commissie van 22 september 2004 tot vaststelling van bepalingen voor de overgang van het bij artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1259/1999 van de Raad ingestelde facultatieve differentiatiesysteem naar het bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad ingestelde verplichte modulatiesysteem

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1656/2004 van de Commissie van 21 september 2004 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

6

 

 

Verordening (EG) nr. 1657/2004 van de Commissie van 22 september 2004 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rietsuiker in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten

12

 

 

Verordening (EG) nr. 1658/2004 van de Commissie van 22 september 2004 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in september 2004 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met Bulgarije en Roemenië

14

 

 

Verordening (EG) nr. 1659/2004 van de Commissie van 22 september 2004 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in september 2004 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor varkensvlees en bepaalde andere landbouwproducten

16

 

 

Verordening (EG) nr. 1660/2004 van de Commissie van 22 september 2004 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten, die in september 2004 worden ingediend op grond van de tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde producten in de varkensvleessector voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2004

18

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

2004/649/EG:
Besluit van de Raad van 24 mei 2004 houdende benoeming van twee Britse leden en vijf Britse plaatsvervangers in het Comité van de Regio's

20

 

*

2004/650/EG:
Beschikking van de Raad van 13 september 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren in verband met de toetreding van Malta
 ( 1 )

22

 

*

2004/651/EG:
Besluit van de Raad van 13 september 2004 houdende wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken met betrekking tot de externe accountant van de Banca d'Italia

23

 

*

2004/652/EG, Euratom:
Besluit van de Raad van 13 september 2004 houdende benoeming van een nieuw lid van de Commissie van de Europese Gemeenschappen

24

 

 

Commissie

 

*

2004/653/EG:
Beschikking van de Commissie van 16 september 2004 tot wijziging van Beschikking 2001/376/EG wat de verzending van vleesbeendermeel van zoogdieren en aanverwante producten uit Portugal betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 3463)
 ( 1 )

25

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top