EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:249:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 249, 23 juli 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 249

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

47e jaargang
23 juli 2004


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1337/2004 van de Commissie van 22 juli 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1338/2004 van de Commissie van 22 juli 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2799/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd mageremelkpoeder

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1339/2004 van de Commissie van 22 juli 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 214/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor mageremelkpoeder

4

 

*

Verordening (EG) nr. 1340/2004 van de Commissie van 22 juli 2004 houdende wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad betreffende de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

5

 

 

Verordening (EG) nr. 1341/2004 van de Commissie van 22 juli 2004 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van maïs, van herkomst uit derde landen, in Spanje

7

 

 

Verordening (EG) nr. 1342/2004 van de Commissie van 22 juli 2004 tot vaststelling van een verlagingscoëfficiënt voor de afgifte van restitutiecertificaten voor goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen, zoals bedoeld in artikel 8, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/2000

8

 

 

Verordening (EG) nr. 1343/2004 van de Commissie van 22 juli 2004 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten en appelen)

9

 

 

Verordening (EG) nr. 1344/2004 van de Commissie van 22 juli 2004 tot wijziging van de invoerrechten in de sector rijst

11

 

*

Verordening (EG) nr. 1345/2004 van de Commissie van 22 juli 2004 tot wijziging van onderdelen van het productdossier voor een benaming die is opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 betreffende de registratie van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (Scotch Lamb)

14

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

2004/557/EG:
Beschikking van de Commissie van 2 juli 2004 betreffende een afwijking van de bij artikel 6 van Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde overgangsregeling voor de doorvoer van gezelschapsdieren over het grondgebied van Zweden tussen het eiland Bornholm en de overige delen van het grondgebied van Denemarken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 2435) (Slechts de teksten in de Deense en de Zweedse taal zijn authentiek)
 ( 1 )

18

 

*

2004/558/EG:
Beschikking van de Commissie van 15 juli 2004 tot uitvoering van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad voor wat betreft aanvullende garanties voor het intracommunautaire handelsverkeer in runderen ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis en de goedkeuring van de door sommige lidstaten ingediende uitroeiingsprogramma's (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 2114)
 ( 1 )

20

 

*

2004/559/EG:
Beschikking van de Commissie van 21 juni 2004 tot vaststelling van de lijst van de zones in de Tsjechische Republiek die in de periode 2004-2006 onder doelstelling 2 van de Structuurfondsen vallen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 2134) (Slechts de tekst in de Tsjechische taal is authentiek)

26

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top