Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:234:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 234, 03 juli 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 234

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

47e jaargang
3 juli 2004


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1229/2004 van de Commissie van 2 juli 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1230/2004 van de Commissie van 2 juli 2004 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1231/2004 van de Commissie van 1 juli 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2659/94 betreffende nadere regels voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag van Grana Padano-, Parmigiano Reggiano- en Provolonekaas

4

 

*

Verordening (EG) nr. 1232/2004 van de Commissie van 2 juli 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 14/2004 wat betreft de communautaire steun voor de voorziening van zuivelproducten aan Madeira en de Canarische Eilanden

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1233/2004 van de Commissie van 2 juli 2004 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 595/2004 betreffende de heffingsregeling in de sector melk en zuivelproducten in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

7

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Mededeling over de inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake de wederzijdse erkenning van certificaten van overeenstemming voor uitrusting van zeeschepen

9

 

 

Commissie

 

*

2004/529/EG:
Beschikking van de Commissie van 21 juni 2004 houdende wijziging van Beschikking 2003/903/EG tot vaststelling van het jaarprogramma voor de toewijzing aan de lidstaten van voor het begrotingsjaar 2004 te boeken financiële middelen voor de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 2326)

10

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2004/530/GBVB van de Raad van 28 juni 2004 houdende wijziging en verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het gebied van de Grote Meren in Afrika en tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2003/869/GBVB

13

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2004/531/GBVB van de Raad van 28 juni 2004 houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

15

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2004/532/GBVB van de Raad van 28 juni 2004 houdende wijziging en verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de zuidelijke Kaukasus

16

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2004/533/GBVB van de Raad van 28 juni 2004 tot verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Afghanistan en tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2003/871/GBVB

17

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2004/534/GBVB van de Raad van 28 juni 2004 tot verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het vredesproces in het Midden-Oosten en tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2003/873/GBVB

18

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top