EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:202:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 202, 07 juni 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 202

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

47e jaargang
7 juni 2004


Inhoud

 

Rectificaties

Bladzijde

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/452/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van een lijst van organen waarvan de onderzoekers voor wetenschappelijke doeleinden toegang hebben tot vertrouwelijke gegevens ( PB L 156 van 30.4.2004 )

1

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/453/EG van de Commissie van 29 april 2004 ter uitvoering van Richtlijn 91/67/EEG van de Raad wat betreft maatregelen tegen bepaalde ziekten bij aquacultuurdieren ( PB L 156 van 30.4.2004 )

4

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/454/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Beschikking 2003/858/EG tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en certificeringsvoorschriften voor de invoer van levende vis en van eieren en gameten daarvan bestemd voor de kweek, en van levende vis afkomstig van aquacultuur en producten daarvan bestemd voor menselijke consumptie ( PB L 156 van 30.4.2004 )

20

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/455/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot aanpassing van Beschikking 2003/322/EG ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het voederen van bepaalde aasetende vogels met bepaald categorie 1-materiaal in verband met de toetreding van Cyprus ( PB L 156 van 30.4.2004 )

31

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/456/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot wijziging van Beschikking 2002/613/EG wat betreft de erkende varkensspermacentra in Canada ( PB L 156 van 30.4.2004 )

33

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/457/EG van de Commissie van 29 april 2004 houdende onttrekking aan communautaire financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, hebben verricht ( PB L 156 van 30.4.2004 )

35

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/458/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot wijziging van aanhangsel B bij bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 met het oog op de opname van bepaalde inrichtingen in de vlees-, de melk- en de vissector in Polen in de lijst van inrichtingen waarvoor een overgangsregeling geldt ( PB L 156 van 30.4.2004 )

39

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/459/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot goedkeuring van een overgangsmaatregel ten behoeve van bepaalde inrichtingen in de melksector in Hongarije ( PB L 156 van 30.4.2004 )

55

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/460/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot wijziging van aanhangsel A bij bijlage VIII bij de Toetredingsakte van 2003 met het oog op de opname van bepaalde inrichtingen in de vlees-, de melk- en de vissector in Letland in de lijst van inrichtingen waarvoor een overgangsregeling geldt ( PB L 156 van 30.4.2004 )

58

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/461/EG van de Commissie van 29 april 2004 houdende vaststelling van een vragenlijst voor het jaarlijkse verslag over de beoordeling van de luchtkwaliteit overeenkomstig de Richtlijnen 96/62/EG en 1999/30/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/69/EG en 2002/3/EG van het Europees Parlement en de Raad ( PB L 156 van 30.4.2004 )

63

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/462/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot wijziging van aanhangsel A bij bijlage X van de Toetredingsakte van 2003 teneinde bepaalde inrichtingen in de vleessector in Hongarije op te nemen in de lijst van inrichtingen waarvoor een overgangsregeling geldt ( PB L 156 van 30.4.2004 )

92

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/463/EG van de Commissie van 29 april 2004tot wijziging van het aanhangsel bij bijlage XIV van de Toetredingsakte van 2003 teneinde bepaalde inrichtingen in de vleessector in Slowakije op te nemen in de lijst van inrichtingen waarvoor een overgangsregeling geldt ( PB L 156 van 30.4.2004 )

95

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/464/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot goedkeuring van een overgangsmaatregel ten behoeve van bepaalde inrichtingen voor de verwerking van dierlijke bijproducten in Letland ( PB L 156 van 30.4.2004 )

98

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top