Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:199:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 199, 07 juni 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 199

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

47e jaargang
7 juni 2004


Inhoud

 

Rectificaties

Bladzijde

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/379/EG van de Commissie van 26 april 2004 tot wijziging van Beschikking 2001/471/EG wat betreft bacteriologische tests in bepaalde inrichtingen voor de productie van vlees (PB L 144 van 30.4.2004)

1

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/380/EG van de Commissie van 26 april 2004 houdende wijziging van Beschikking 97/365/EG door opneming van inrichtingen in IJsland in de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer van vleesproducten toestaan (PB L 144 van 30.4.2004)

3

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/381/EG van de Commissie van 26 april 2004 houdende wijziging van Beschikking 99/710/EG door opneming van inrichtingen in IJsland in de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer van gehakt vlees en vleesbereidingen toestaan (PB L 144 van 30.4.2004)

5

 

*

Rectificatie van Besluit 2004/382/EG van de Commissie van 26 april 2004 tot vaststelling van invoerbesluiten van de Gemeenschap voor bepaalde chemische stoffen krachtens Verordening (EG) nr. 304/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 144 van 30.4.2004)

7

 

*

Rectificatie van Aanbeveling 2004/383/EG van de Commissie van 27 april 2004 betreffende het gebruik van financiële derivaten door instellingen voor collectieve belegging in effechten (icbe's) (PB L 144 van 30.4.2004)

24

 

*

Rectificatie van Aanbeveling 2004/384/EG van de Commissie van 27 april 2004 betreffende bepaalde gegevens die overeenkomstig schema C van bijlage I bij Richtlijn 85/611/EEG van de Raad in het vereenvoudigd prospectus moeten worden vermeld (PB L 144 van 30.4.2004)

30

 

*

Rectificatie van Besluit 2004/385/EG van de Commissie van 27 april 2004 houdende overdracht van het beheer van de steun voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in Hongarije gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen (PB L 144 van 30.4.2004)

38

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/386/EG van de Commissie van 28 april 2004 betreffende de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan het Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten (OIE) voor het bemiddelingsproces van het OIE in 2004 (PB L 144 van 30.4.2004)

40

 

*

Rectificatie van Aanbeveling 2004/394/EG van de Commissie van 29 april 2004 inzake de resultaten van de risicobeoordeling en de strategieën ter beperking van de risico's voor de stoffen: acetonitril, acrylamide, acrylonitril, acrylzuur, butadieen, waterstoffluoride, waterstofperoxide, methacrylzuur, methylmethacrylaat, tolueen, trichloorbenzeen (PB L 144 van 30.4.2004)

41

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top