EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:163:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 163, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 163
47e jaargang
30 april 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 887/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 888/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 3
Verordening (EG) nr. 889/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 140e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 11
Verordening (EG) nr. 890/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 140e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 13
Verordening (EG) nr. 891/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van mageremelkpoeder voor de 59e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving 15
Verordening (EG) nr. 892/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 312e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 16
Verordening (EG) nr. 893/2004 van de Commissie van 29 april 2004 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen 17
Verordening (EG) nr. 894/2004 van de Commissie van 29 april 2004 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 20
Verordening (EG) nr. 895/2004 van de Commissie van 29 april 2004 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 23
Verordening (EG) nr. 896/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 27
Verordening (EG) nr. 897/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 30
Verordening (EG) nr. 898/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004 32
Verordening (EG) nr. 899/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van de maximumuitvoerrestitutie voor mageremelkpoeder in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 582/2004 34
Verordening (EG) nr. 900/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de vanaf 30 april 2004 geldende representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 35
Verordening (EG) nr. 901/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 37
Verordening (EG) nr. 902/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 39
Verordening (EG) nr. 903/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de 26e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1290/2003 42
Verordening (EG) nr. 904/2004 van de Commissie van 29 april 2004 houdende opening van een inschrijving voor de toekenning van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen, appelen) 43
*Verordening (EG) nr. 905/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2501/2001 van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2004 45
*Verordening (EG) nr. 906/2004 van de Commissie van 29 april 2004 houdende rectificatie van de Spaanse en Portugese versie van Verordening (EEG) nr. 2598/70 van de Commissie van 18 december 1970 betreffende de vaststelling van de inhoud van de verschillende posten van de boekhoudkundige schema's bedoeld in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1108/70 van de Raad van 4 juni 1970 49
*Verordening (EG) nr. 907/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot wijziging van de handelsnormen voor verse groenten en fruit inzake presentatie en aanduidingen 50
*Verordening (EG) nr. 908/2004 van de Commissie van 29 april 2004 houdende aanpassing van verscheidene verordeningen betreffende de gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie 56
*Verordening (EG) nr. 909/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 2090/2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 386/90 van de Raad ten aanzien van de fysieke controle bij de uitvoer van landbouwproducten waarvoor een restitutie wordt toegekend in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie 61
*Verordening (EG) nr. 910/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot aanpassing van Verordening (EEG) nr. 120/89 tot vaststelling van de gemeenschappelijke bepalingen voor de toepassing van heffingen en belastingen bij uitvoer van landbouwproducten in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie 63
*Verordening (EG) nr. 911/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft oormerken, paspoorten en bedrijfsregisters (1) 65
*Verordening (EG) nr. 912/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad betreffende de totstandbrenging van een communautaire enquête naar de industriële productie (1) 71
*Verordening (EG) nr. 913/2004 van de Commissie van 29 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant 73
*Verordening (EG) nr. 914/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van het bedrag van de compenserende steun voor in 2003 in de Gemeenschap geteelde en in de handel gebrachte bananen en van het bedrag per eenheid product van de voorschotten voor 2004 77
*Verordening (EG) nr. 915/2004 van de Commissie van 29 april 2004 houdende intrekking van bepaalde verordeningen in de sector melk en zuivelproducten 79
*Verordening (EG) nr. 916/2004 van de Commissie van 29 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1438/2003 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van het gemeenschappelijk vlootbeleid in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie 81
*Verordening (EG) nr. 917/2004 van de Commissie van 29 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 797/2004 van de Raad betreffende maatregelen op het gebied van de bijenteelt 83
*Verordening (EG) nr. 918/2004 van de Commissie van 29 april 2004 betreffende overgangsbepalingen voor de bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen ingevolge de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije 88
*Verordening (EG) nr. 919/2004 van de Commissie van 29 april 2004 houdende wijziging van de hoeveelheden van de leveringsverplichtingen voor de krachtens het ACS-protocol en de overeenkomst met India in te voeren rietsuiker voor de leveringsperiode 2003/2004 90
*Verordening (EG) nr. 920/2004 van de Commissie van 29 april 2004 houdende aanpassing van Verordening (EG) nr. 2550/2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2419/2001, wegens de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie 92
*Verordening (EG) nr. 921/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2191/81, (EEG) nr. 429/90 en (EG) nr. 2571/97 om rekening te houden met de voorschriften in Richtlijn 92/46/EEG van de Raad tot vaststelling van de gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van rauwe melk, warmtebehandelde melk en producten op basis van melk 94
*Verordening (EG) nr. 922/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2799/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd mageremelkpoeder 96
Verordening (EG) nr. 923/2004 van de Commissie van 29 april 2004 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rietsuiker in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten 97
*Verordening (EG) nr. 924/2004 van de Commissie van 29 april 2004 de Raad betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak 100
Verordening (EG) nr. 925/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 102
*Verordening (EG) nr. 926/2004 van de Commissie van 26 april 2004 betreffende de indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 105
Verordening (EG) nr. 927/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 108
Verordening (EG) nr. 928/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout 110
Verordening (EG) nr. 929/2004 van de Commissie van 29 april 2004 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003 112

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten
2004/488/EC
*Besluit genomen in onderlinge overeenstemming, op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders, door de regeringen van de lidstaten die de euro als munt hebben van 27 april 2004 betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank 113
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top