EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:160:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 160, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598
L 160
47e jaargang
30 april 2004


Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving


InhoudII Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
*2004/467/EG BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 april 2004 tot vaststelling van door Cyprus en Estland toe te passen overgangsmaatregelen wat betreft de verbranding of begraving ter plaatse van dierlijke bijproducten krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1)(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1636) 1
*2004/468/EG BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 april 2004 tot vaststelling van door Estland en Hongarije toe te passen overgangsmaatregelen ten aanzien van het materiaal dat wordt verzameld bij de behandeling van afvalwater krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad 5
*2004/469/EG BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 april 2004 tot wijziging van Beschikking 2001/881/EG wat betreft de lijst van grensinspectieposten in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (1)(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1690) 9
*2004/470/EG BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 april 2004 betreffende richtsnoeren inzake een voorlopige referentiemethode voor de monsterneming en meting van PM2.5 (1)(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1713) 55
*2004/471/EG BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 april 2004 tot schrapping van bepaalde melkinrichtingen uit de lijst van inrichtingen met een vergunning om tijdens een overgangsperiode in Polen EU-conforme en niet-EUconforme melk te verwerken (1)(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1717) 60
*2004/472/EG BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 april 2004 tot schrapping van bepaalde inrichtingen van de lijst van inrichtingen in Letland, Litouwen en Hongarije waarvoor een overgangsperiode geldt (1)(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1724) 65
*2004/473/EG BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 april 2004 tot wijziging van aanhangsel B bij bijlage IX van de Toetredingsakte van 2003 teneinde bepaalde inrichtingen in de vlees-, melk- en visserijsector in Litouwen op te nemen in de lijst van inrichtingen waarvoor een overgangsregeling geldt (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1727) 72
*2004/474/EG BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 april 2004 tot schrapping van bepaalde inrichtingen op de lijst van inrichtingen waarvoor een overgangsperiode geldt in Polen (1)(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1731) 78
*2004/475/EG BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 24 april 2004 tot goedkeuring van een overgangsmaatregel ten behoeve van bepaalde inrichtingen in de vlees- en de melksector in Slovenië (1)(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1732) 83
*2004/476/EG BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 april 2004 tot wijziging van aanhangsel B bij bijlage VIII van de Toetredingsakte van 2003 teneinde bepaalde inrichtingen voor dierlijke bijproducten in Letland op te nemen in de lijst van inrichtingen waarvoor een overgangsregeling geldt (1)(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1737) 88
*2004/477/EG BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 april 2004 tot aanpassing van Beschikking 2002/459/EG voor wat betreft de aanvullingen op de lijst van de eenheden van het computernetwerk Traces in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (1)(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1738) 93
*2004/478/EGBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 29 april 2004 betreffende de goedkeuring van een algemeen plan voor crisismanagement op het gebied van levensmiddelen en diervoeders 106
*2004/479/EG BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 april 2004 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor bepaalde nationale referentielaboratoria voor de opsporing van residuen in de nieuwe lidstaten (1)(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1743) 120
*2004/480/EGBESLUIT NR. 1/2004 VAN HET BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT INZAKE DE HANDEL IN LANDBOUWPRODUCTEN OPGERICHTE GEMENGD VETERINAIR COMITÉ van 28 april 2004 betreffende de wijziging van aanhangsel 5 van bijlage 11 van de overeenkomst 125
*2004/481/EGBESLUIT Nr. 195 van 23 maart 2004 betreffende de uniforme toepassing van artikel 22, lid 1, onder a) i), van Verordening (EEG) nr. 1408/71 inzake de verstrekkingen in verband met zwangerschap en geboorte (1) 143
*2004/482/EGBESLUIT Nr. 196 van 23 maart 2004 betreffende de toepassing van artikel 22, lid 1 bis (1) 145
*2004/483/EGBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 28 april 2004 inzake de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Mexicaanse Staten met betrekking tot wijzigingen van bijlage I bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Mexicaanse Staten betreffende de wederzijdse erkenning en bescherming van de benamingen van gedistilleerde dranken, in verband met de uitbreiding (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1566) 148
(1) Voor de EER relevante tekst

NL


Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top