EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:151:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 151, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598
L 151
47e jaargang
30 april 2004

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving


InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

. . . . . .

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Commissie
*2004/404/EG:Besluit nr. 1/2004 Van Het Comité Luchtvervoer Gemeenschap/zwitserland van 6 april 2004 tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer 1
*2004/405/EG:Besluit nr. 2/2004 Van Het CLuchtvervoer Gemeenschap/zwitserland van 22 april 2004 tot vaststelling van zijn reglement van orde 4
*2004/406/EG:Besluit nr. 3/2004 Van Het Comité Luchtvervoer Gemeenschap/zwitserland van 22 april 2004 tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer 9
*2004/407/EG:Beschikking Van de Commissie van 26 april 2004 inzake overgangsbepalingen op het gebied van hygiëne en certificatie krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de invoer van fotografische gelatine uit bepaalde derde landen 11
*2004/408/EG:Beschikking Van de Commissie van 26 april 2004 tot wijziging van de Beschikkingen 2001/881/EG en 2002/459/EG wat betreft wijzigingen van en verdere toevoegingen aan de lijst van grensinspectieposten 21
*2004/409/EG:Beschikking Van de Commissie van 26 april 2004 houdende principiële erkenning dat het dossier dat is ingediend voor grondig onderzoek met het oog op eventuele opneming van ethaboxam in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad, volledig is 26
*2004/410/EG:Beschikking Van de Commissie van 28 april 2004 betreffende de specifieke veterinairrechtelijke voorschriften voor invoer van bepaalde dieren uit Saint Pierre en Miquelon en tot wijziging van Beschikking 79/542/EEG van de Raad 30
*2004/411/EG:Beschikking Van de Commissie van 28 april 2004 over de passende bescherming van persoonsgegevens op het eiland Man 50
*2004/412/EG:Beschikking Van de Commissie van 28 april 2004 tot machtiging van Oostenrijk om in plaats van enquêtes naar de rundveestapel gebruik te maken van de bij titel I van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad ingestelde regeling 54
*2004/413/EG:Beschikking Van de Commissie van 28 april 2004 tot wijziging van Beschikking 2000/585/EG wat betreft de veterinairrechtelijke voorschriften en de veterinaire certificering voor konijnenvlees en bepaald vlees van vrij en gekweekt wild dat door de Gemeenschap wordt doorgevoerd of daar tijdelijk wordt opgeslagen 56
*2004/414/EG:Beschikking Van de Commissie van 28 april 2004 tot wijziging van Beschikking 2003/779/EG wat betreft de veterinairrechtelijke voorschriften en de veterinaire certificering voor darmen van dieren die door de Gemeenschap worden doorgevoerd of daar tijdelijk worden opgeslagen 64
*2004/415/EG:Beschikking Van de Commissie van 29 april 2004 tot wijziging van Beschikking 2000/609/EG wat betreft de veterinairrechtelijke voorschriften en de veterinaire certificering voor vlees van gekweekte loopvogels dat door de Gemeenschap wordt doorgevoerd of daar tijdelijk wordt opgeslagen 72
*2004/416/EG:Beschikking Van de Commissie van 29 april 2004 inzake tijdelijke noodmaatregelen ten aanzien van bepaalde citrusvruchten van oorsprong uit Argentinië of Brazilië 78
*2004/417/EG:Beschikking Van de Commissie van 29 april 2004 inzake een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de OIE-conferentie over rabiës in Europa en Centraal-Azië in 2004 83
*2004/418/EG:Beschikking Van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van richtsnoeren voor het beheer van het communautaire systeem voor snelle uitwisseling van informatie (RAPEX) en voor kennisgevingen overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad 85
*2004/419/EG:Besluit nr. 3/2004 Van Het Gemengd Landbouwcomité van 29 april 2004 betreffende wijzigingen van de aanhangsels van bijlage 9 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten 122

NL


Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top